Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Daarmee verandert de manier waarop werknemers hun pensioen opbouwen. Uit onderzoek van Aegon Cappital blijkt dat bijna tachtig procent van de Nederlanders nog nooit gehoord heeft van dat nieuwe pensioenstelsel. Werk aan de winkel dus! Marianne de Boer, CEO van Aegon Cappital, en collega Nick Sprangers, programmamanager Wet toekomst pensioenen, vertellen er meer over.

Als de Eerste Kamer de nieuwe Wet toekomst pensioenen eind mei goedkeurt, dan hebben werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders nog tot 1 januari 2027 de tijd om regelingen aan te passen aan de nieuwe wet. ‘Iedereen die in Nederland via een werkgever pensioen opbouwt of heeft opgebouwd krijgt dus met de gevolgen van de nieuwe pensioenwet te maken’, aldus Marianne de Boer.

Waarom nieuwe pensioenregels?

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende pensioengeld is voor iedereen, dat de vermogensopbouw transparanter wordt en dat je er als individu meer inzicht in hebt. Nick Sprangers hierover: ‘Als je je individuele pensioenpotje krijgt, kun je jouw geld zien staan en het rendement op jouw potje volgen’. Het is echter vooral de betaalbaarheid die in het huidige stelsel een probleem is geworden. We worden steeds ouder en maken dus langer gebruik van een pensioenuitkering. Het lukt steeds meer pensioenfondsen niet meer om de pensioenen te laten meestijgen met de inflatie.

De grootste verschillen

In het huidige pensioenstelsel betalen de meeste werknemers automatisch pensioenpremie en verwachten ze dat zij zeventig procent van hun laatstverdiende loon ontvangen op het moment van hun pensionering. Het lijkt inzichtelijk. ‘Maar in de praktijk is dat een schijntransparantie’, aldus Nick Sprangers, ‘dit is namelijk lang niet altijd zo zeker en het bedrag kan lager zijn dan verwacht bijvoorbeeld omdat je pensioen niet meebeweegt met de inflatie. Met ingang van de nieuwe wet staat vast hoeveel premie een werkgever maandelijks via de werkgever voor het pensioen apart legt, maar de uitkering op het pensioenmoment is niet meer het uitgangspunt. Daarmee is het transparant dat de hoogte van het pensioen niet gegarandeerd is. Middels prognoses wordt wel uitgerekend wat je kunt verwachten van je pensioen.’

Pensioenfondsen hoeven bovendien onder de nieuwe wet minder grote bedragen in kas te houden om te kunnen voldoen aan pensioenverplichtingen in de toekomst. Daardoor zijn zij vrijer om rendementen op hun beleggingen uit te keren. Zitten de rendementen mee, worden de pensioenen verhoogd en andersom. De overheid en veel experts verwachten dat de pensioenen daarmee eerder hoger worden dan lager ten opzichte van nu. Een ander verschil met de huidige situatie is dat je als individu meer inspraak hebt in hoe het geld belegd wordt. Sprangers: ‘Aegon Cappital werkt al jaren volgens de nieuwe manier van pensioentoezeggingen. Als je met ons start, vul je een aantal vragen in waaruit je beleggingsprofiel blijkt. Wij bieden vijf keuzes qua beleggingsrisico, van zeer offensief tot zeer defensief. Ook kun je bij ons op de pensioendatum beslissen of je een vaste pensioenuitkering wilt aankopen of een jaarlijks wisselende uitkering waarbij je geld ook na je pensioendatum belegd wordt.’

Welke rol speelt Aegon Cappital?

‘Aegon Cappital is een speciaal soort pensioenuitvoerder’, zegt Marianne de Boer. ‘We zijn namelijk een premiepensioeninstelling (PPI), en wel voor 5600 bedrijven. Anders dan bij een pensioenfonds bouw je bij ons pensioen op volgens de manier die straks onder de nieuwe wet voor iedereen geldt: het uitgangspunt is de premie-inleg en niet het eindbedrag. Dat is een percentage van het salaris, waarmee onze experts vervolgens beleggen. Pas op de pensioendatum koop je daar een pensioen van. Wij bestaan nu elf jaar, dat betekent dat wij al elf jaar ervaring hebben met de uitvoering van pensioenregelingen op basis van premie. Wij weten hoe je als werkgever met je werknemers hierover moet communiceren en op welke beslismomenten communicatie belangrijk is. We hebben bovendien afgelopen jaar hard gewerkt om onze administratie klaar te stomen voor de uitvoering van de nieuwe pensioenwet. Zodra de wet op 1 juli ingaat kunnen wij regelingen uitvoeren die voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving.’

Kom in actie

Alle pensioenregelingen moeten vóór 1 januari 2027 zijn aangepast. Uit onderzoek van Aegon Cappital blijkt dat bijna tachtig procent van de Nederlanders nog nooit iets heeft gehoord over het nieuwe pensioenstelsel. Werk aan de winkel dus. Marianne de Boer: ‘Onze oproep voor werknemers is dan ook: neem eens de tijd om te kijken hoe je pensioen ervoor staat. Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je de pensioenrechten die je hebt opgebouwd als je deelneemt aan een pensioenregeling van een werkgever. En ook op nibud.nl vind je veel waardevolle informatie over het pensioen.’ Nick Sprangers vult aan: ‘Onze boodschap voor werkgevers met een pensioenregeling: begin tijdig met de overgang naar de nieuwe pensioenwet en bouw voldoende tijd in voor overleg over eventuele compensatie van groepen die nadelig worden getroffen en voor advies aan alle werknemers. Het is een intensief traject. Samen met pensioenadviseurs kunnen wij daarbij helpen. Op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast.’

Voor meer informatie bezoek de website