Als je een been breekt, dan krijg je direct zorg, zoals bijvoorbeeld een operatie, gips en krukken. Maar hoe zit dat als je psychisch ‘breekt’? Vaak blijven mensen te lang met hun klachten doorlopen en kijken ze het ‘even’ aan. Velen durven hun ‘kopzorgen’ niet met naasten, vrienden of collega’s te delen. Maar ook bij mentale problemen is snel ingrijpen belangrijk. MIND maakt zich sterk voor snellere hulp bij en meer openheid rondom psychische klachten.

“Op tijd ingrijpen bij mentale problemen is echt cruciaal”, zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND. “We zien vaak dat mensen hun klachten voor zich houden. Problemen kunnen dan verergeren. Bij MIND besteden we veel aandacht aan belangenbehartiging, voorlichting en preventie. Bijna de helft van de mensen krijgt op enig moment in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. En de andere helft maakt het mee als naaste, of bij een collega of kennis.”


Drempel bij jongeren neemt af
Het begint met je klachten serieus nemen en er met iemand over praten. Als je anoniem wilt praten, dan kan dat bijvoorbeeld via de hulplijn MIND Korrelatie (0900-1450). Ook de huisarts en de praktijkondersteuner ggz kunnen uitkomst bieden of verwijzen naar de juiste hulp. En het helpt enorm om er met een partner of goede vriend over te praten. We zien het op scholen, waar ervaringsdeskundigen van de MIND Young Academy vertellen over hun mentale problemen. Je ziet dan ineens dat de drempel voor leerlingen veel lager is. Ze staan ervoor open en ze uiten zich gemakkelijker. Recent is gebleken dat jongeren sinds de start van de coronapandemie ook iets opener zijn geworden. Uit onderzoek van 3Vraagt op initiatief van MIND en HUMAN blijkt 1 op de 3 jongeren het gevoel te hebben dat er meer ruimte is om problemen te delen. Maar het is nog lang niet genoeg. Maar liefst 63% ervaart meer stress, 54% voelde zich somberder en 49% eenzamer tijdens de coronacrisis.

Klachten voorkomen

Niet alles is altijd te voorkomen uiteraard, maar er zijn wel dingen die mensen kunnen doen om mentale problemen vroegtijdig te signaleren, aan te pakken en erger te voorkomen. Valt het gedrag van iemand in jouw omgeving op, bied diegene dan een luisterend oor. Ook een gezonde leefstijl kan positieve invloed hebben op het voorkomen van psychische klachten, zo weten we uit onderzoek van bijv. NESDA (onderzoek naar depressie en angst). Meer lichamelijke activiteit, minder roken, minder alcohol drinken, voldoende slaap en gezonde voeding blijken beschermende factoren te zijn voor chronische angst en depressie.

Voor meer informatie : www.wijzijnmind.nl