Nederlanders zijn trouwe spaarders, maar Nederlandse banken zitten steeds minder te wachten op al dat spaargeld. Bij buitenlandse banken ben je als spaarder wél nog welkom en krijg je wél nog rente op je spaargeld. Raisin, de grootste spaarbemiddelaar van Europa, biedt spaarders eenvoudig en online toegang tot deposito’s en spaarrekeningen van banken uit heel de Europese Unie.

Nederlandse banken hebben een luxeprobleem, vertelt Eelco Habets, country manager Nederland bij Raisin. “Vaak worden de dalende rentes uitsluitend toegerekend aan het ECB-beleid, dat onder andere wordt ingezet om de economische effecten van de coronacrisis op te vangen. Maar de daling van onze spaarrente speelt al sinds de jaren ‘80. Onze vergrijzende bevolking, in combinatie met het stadium van de economie (bedrijven investeren minder in bv. zware industrie dus is er minder geld nodig), zorgt structureel voor een overschot aan spaargeld waardoor de rentes zakken. Tel daarbij op het extra gespaarde geld dat mensen niet konden uitgeven gedurende de coronapandemie, en de Nederlandse banken zitten met een ongekend hoge berg spaargeld.” Voor Nederland geldt bovendien nog een andere bijzonderheid. Door de dominantie van de drie grote banken, ABN AMRO, ING en Rabobank, is er een gebrek aan concurrentie. De banken kunnen elkaar volgen in hun rentebeleid. “Doordat er de afgelopen jaren weinig te kiezen viel, veranderden Nederlanders niet of nauwelijks van bank.”

Hoger rendement

“Steeds meer Nederlanders (her)ontdekken echter sparen in het buitenland, waar je als spaarder een hoger rendement kan krijgen,” constateert Habets. Met Raisin kunnen particuliere spaarders via één gratis account sparen tegen toprentes tot 1,50% per jaar bij inmiddels 20 banken in de Europese Unie.

“Banken in andere landen hebben bijvoorbeeld andere businessmodellen en er spelen andere marktfactoren dan in Nederland – vaak is er niet zoveel spaargeld als bij ons – waardoor spaargeld wel nog welkom is en banken hogere rentes bieden.” Banktegoeden in andere EU-landen worden net zoals in Nederland beschermd tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank door de nationale, wettelijke depositogarantiestelsels. “De Europese Commissie en financiele toezichthouders hebben lering getrokken uit de kredietcrisis in 2008. Indertijd verschilden de regels per land en er was veel onduidelijkheid.” Sinds 2010 zijn de depositogarantiestelsels voor alle EU-landen gelijkgetrokken en is je (spaar)geld overal gegarandeerd tot € 100.000 per bank, of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta. “Als een buitenlandse bank failliet gaat, heb je als Nederlandse spaarder net zoveel bescherming als wanneer je je geld bij een Nederlandse bank hebt.”

Toezicht ECB

Het aanscherpen en harmoniseren van de depositogarantiestelsels is niet de enige maatregel waarom je als spaarder met een gerust hart verder kan kijken dan de aanbiedingen van Nederlandse banken, vertelt Habets. Er is een duidelijke tendens binnen de Europese Unie om tot een gezamenlijke bankenmarkt en bijbehorend beleid te komen. “Er is toezicht op Europees niveau: alle banken binnen de EU hebben zich aan dezelfde regels te houden en zijn aan dezelfde (kapitaal)eisen onderworpen.”

Die ontwikkeling leidt ertoe dat steeds meer banken grensoverschrijdend actief zijn. Daardoor wordt het makkelijker om concurrerende spaarproducten te vinden in deze grotere, Europese markt. “Sparen wordt een Europese aangelegenheid, die niet is gebonden aan nationale grenzen,” aldus Habets. “Er is steeds meer concurrentie. In andere landen, ook direct over de grens, kun je een hogere rente op je spaargeld krijgen dan bij een Nederlandse bank.” Buitenlandse banken kijken begerig naar de Nederlandse spaarmarkt, stelt Habets. “Nederland is de vijfde grootste spaarmarkt in de eurozone. Doordat er zoveel spaargeld is, en weinig concurrentie, zijn de rentes in Nederland laag. Dat betekent dat buitenlandse banken relatief goedkoop spaargeld kunnen ophalen, terwijl de Nederlandse spaarder profiteert van een degelijke rente in plaats van een negatieve rente.”

Coronaspaargeld

Tijdens de coronacrisis hebben Nederlanders twee keer zoveel gespaard (in 2020: 42 miljard euro; in 2019: 21 miljard euro). Hoewel we weer kunnen reizen, is het overgrote deel van de spaarders niet van plan om het extra gespaarde bedrag weer te gaan uitgeven. “Als je dat geld gewoon op de spaarrekening laat staan, wordt het eigenlijk een buffer. Als je het spaargeld niet direct nodig hebt, kun je het in een deposito vastzetten, waardoor je een hogere rente krijgt.” Bij Nederlandse banken levert dat weinig extra op: omdat ze al te veel spaargeld hebben, is er weinig verschil is tussen reguliere spaarrentes en depositorentes. “Voor veel Europese banken zijn termijndeposito’s juist extra waardevol, omdat toezichthouders dit type spaargeld als financiering van de hoogste kwaliteit beschouwen. Het telt extra zwaar voor de buffers van banken. Banken zijn daarom bereid om particuliere spaarders een hogere rente te bieden als deze het spaargeld voor een vaste periode bij hen stallen. Bij Raisin kun je kiezen uit de spaarproducten van inmiddels 20 partnerbanken om je spaargeld onder te brengen.

Depositogarantiestelsel

Doordat het aanbod bij Raisin is beperkt tot de EU, vallen alle deposito- en spaarrekeningen onder wettelijk verplichte depositogarantiestelsels van de EU-lidstaten. Als gevolg van de financiële crisis in 2008, zijn de eisen voor deze garantiestelsels met nieuwe richtlijnen door de Europese Unie voor alle lidstaten sterk aangescherpt en geharmoniseerd. Hierdoor zijn bij een faillissement van een bank je banktegoeden nu overal in de EU net zoals in Nederland tot € 100.000 per rekeninghouder en bank (of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta) gegarandeerd. Daarnaast moet het terugbetaalbare bedrag binnen 10 werkdagen, en vanaf 2024 binnen 7 werkdagen, vanaf inwerkingtreding van het depositogarantiestelsel beschikbaar worden gemaakt aan de rekeninghouder.

Ga nu naar www.raisin.nl en spaar via één gratis account met toprentes tot wel 1,50% p.j. Een deposito- of spaarrekening openen gaat eenvoudig en snel online. Ontvang bovendien tot € 100 cadeau bij opening van je eerste spaarproduct!