Bij een nalatenschapskwestie kunnen de emoties, zeker in familieverband, hoog oplopen. Als het erop aankomt, is een vFAS-advocaat de beste keuze bij een juridische procedure. Niet alleen vanwege de juridische kennis en vaardigheden (“We zijn superspecialisten”), maar zeker ook door de toepassing van mediation(technieken). Daarin is de vFAS-advocaat uniek. 

“Noem het gerust een hot topic,” zegt vFAS-voorzitter Alexander Leuftink. “Het erfrecht wordt steeds belangrijker, door de vergrijzing zie je een toename in het aantal zaken, juist ook omdat het zo’n complex onderwerp is. Over het goed regelen van je nalatenschap kun je niet vroeg genoeg nadenken. Dat gebeurt helaas niet altijd. En we zien ook dat er niet goed of helemaal niet over de nalatenschap wordt gecommuniceerd. Dan kunnen de emoties na een overlijden, zeker in familieverband, hoog oplopen.”

Superspecialisten

De vFAS is de enige Nederlandse specialisatievereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het (internationale) familierecht,  erfrecht en mediation. Wie verstrikt is geraakt in een nalatenschapskwestie kan, als het er echt op aankomt, eigenlijk niet buiten de expertise van een vFas-advocaat om. Leuftink: “We zijn wat je noemt superspecialisten. Onze 985 leden hebben minimaal drie jaar ervaring als advocaat voordat ze als aspirant-lid kunnen starten met een gespecialiseerd opleidingstraject van drie jaar, gevolgd door de opleiding tot erfrechtspecialist. Geloof me, dat is een heel pittig programma.”

Alternatieve geschillenbeslechting

De kracht van de vFAS-advocaat ligt niet alleen in juridische kennis en vaardigheden, maar ook in pragmatische ondersteuning. “We waren al pioniers in scheidingsmediation, die soft skills gebruiken we ook in het erfrecht en daarin zijn we uniek. We begeleiden een juridische procedure, maar we zetten ook in op de-escalatie. Je moet je altijd afvragen: is een gang naar de rechter nou wel zo verstandig om tot een oplossing te komen? In de rechtbank is er altijd één verliezende dus ontevreden partij die zich misschien niet bij de uitspraak neerlegt. Onze leden zijn ervaren in het toepassen van mediation(technieken) waarmee een geschil, zónder de kostbare en mogelijk eindeloos voortslepende rechtsgang, kan worden beslecht. Dat onderscheidt ons echt van andere juristen.”  

Vind uw familie- en erfrechtadvocaat op www.verenigingfas.nl