Zorginnovator Van Breda is al 45 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen van communicatiesystemen die het werk in de zorg makkelijker en prettiger maken. Hoogwaardige zorg is niet mogelijk zonder innovatieve technologieën, is de overtuiging van algemeen directeur Erwin van Breda. Zorgmedewerkers kunnen de vrijkomende tijd besteden aan warme zorg. 

Van Breda komt al heel lang bij zorginstellingen over de vloer. ‘Je ziet de dagelijkse problematiek. De bewoners zijn oud en hebben vaak nog maar een kleine kring om zich heen. Ze zien de zorgmedewerkers vaak nog vaker dan de familie. De aandacht en het contact zijn het allerbelangrijkste. Je komt pas in een verpleeghuis bij ernstige somatische of psychogeriatrische problematiek.’ 

Meer tijd en aandacht

De laatste tijd concentreert de discussie in de zorg zich op het tekort aan zorgmedewerkers. Door het brede arbeidstekort wordt het probleem vooral extra zichtbaar. ‘Terwijl de oplossingen er zijn. Alleen worden die vaak niet toegepast. Dat vind ik jammer. Bij de zorginstellingen waar het wel gebeurt, is de algehele feedback dat ze er heel erg blij mee zijn, vooral de zorgmedewerkers. Zij staan bijna altijd positief tegenover technologische innovaties, als die handelingen besparen,’ is Van Breda’s ervaring. ‘De mensen die in de zorg werken hebben een enorme passie en warm hart voor de oudere bewoners. Als je dat niet hebt, houd je het niet vol in de zorg. Tegelijkertijd zit daarin het gevaar om overwerkt te raken. Daarom luidt onze missie en visie: we ontwikkelen systemen zodat er meer tijd is voor warme zorg. Met
dat laatste bedoelen we dat er meer aandacht is voor de cliënt in plaats van reactief incidenten oplossen.’ ‘Veel zorgorganisaties lopen flink achter op het gebied van innovaties, maar maken soms ook verkeerde keuzes,’ stelt Van Breda. Als voorbeeld noemt hij robots en tablets die al snel na de aanschaf in de kast of lade verdwijnen. ‘Dan is de aanschaf meer vanuit technologie gedreven.
Bij ons fungeert technologie als een waardevol hulpmiddel om de zorg
én het welzijn van de bewoners te verbeteren. Dat doen we niet met
een hoeveelheid van aan elkaar gekoppelde puntoplossingen, maar met een selecte en kwalitatief hoogwaardige productlijn. Elke innovatie is een evolutie op zichzelf, bedacht vanuit de cliënt en de zorgmedewerker. We bedenken niet iets op afstand. Onze mensen van
de ontwikkelafdeling komen in de verpleeghuizen. Ons voordeel is dat we al zo lang in de ouderen- en gehandicaptenzorg actief zijn. We zijn zo gespecialiseerd, we hebben zo vaak met zoveel mensen contact, dat we zorggedreven oplossingen bedenken.’ 

Risico op een val

Van Breda ontwikkelt, produceert en levert communicatiesystemen voor in de zorg. Bijvoorbeeld een systeem dat het risico van een val monitort. ‘De bewoners zijn heel fragiel en valgevoelig. Met één verkeerde beweging ligt iemand op de grond. We hebben hiervoor een oplossing ontwikkeld die met situatieherkenningstechnologie werkt. Daarmee heb je direct toezicht op gevaarlijke situaties.’ Het op de innovatieafdeling ontwikkelde systeem detecteert mogelijk valgevaar. Van Breda legt de technologie uit aan de hand van een voorbeeld. ‘Ons systeem reageert op beweging. Bijvoorbeeld dat iemand zich opricht in bed. Op dat moment zegt het systeem: niks aan de hand. Gaat de bewoner vervolgens echt uit bed,  dan gaat het systeem monitoren.’De zorginstelling kan het systeem op maat programmeren. ‘Sommige bewoners willen bijvoorbeeld zelfstandig naar het toilet. Dan hoef je niet langs om te helpen. Maar als dezelfde bewoner na 10 minuten nog steeds op de wc is, volgt alsnog een melding op de smartphone.’ In nachtsituaties staat een medewerker er soms alleen voor. ‘Als je dan niet zo’n systeem hebt, waarbij je op afstand situaties kunt beoordelen, moet je constant alert zijn. Het gevolg is alarmmoeheid, waarbij signalen worden genegeerd.’ 

‘We bedenken niet iets op afstand. Onze mensen van de ontwikkelafdeling komen in de verpleeghuizen’

Meer vrijheid

De in 2020 ingevoerde Wet zorg en dwang (Wzd) heeft grote impact op de zorg, vertelt Van Breda. De wet dwingt zorgorganisaties na te denken over zorg vanuit het gezichtsveld van de cliënt en diens familie. ‘Het is een ongelukkige naam. Maar waar het 

om draait is dat de bewoner in het verpleeghuis meer vrijheid ervaart, zoals hij of zij die thuis ook had.’ In klassieke verpleeghuizen staan de deuren van de kamers altijd open. Dat gaat ten koste van de privacy van de bewoners. ‘We hebben een slim systeem ontwikkeld waarbij de deuren wel dicht kunnen, zonder dat een onveilige situatie ontstaat. Een klein kastje bij de voordeur van het appartement registreert of je de bewoner bent, waarna de deur automatisch van het slot gaat, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen.’ Het is een voorbeeld hoe Van Breda in de eerste plaats altijd vanuit de zorg denkt en technologie dienend inzet. 

Steunpunt Woonzorgtechnologie

Vijf jaar geleden heeft Van Breda een Steunpunt Woonzorgtechnologie opgericht, als zelfstandige onderneming. ‘Systeembeheer wordt steeds belangrijker, maar ICT- medewerkers zijn op dit moment bijna niet meer te vinden, laat staan voor zorginstellingen. Met het steunpunt nemen we de regie over het ICT-beheer uit handen van de zorginstelling, zodat ze zich kunnen focussen op de kwaliteit van zorg en warme zorg.’ Het steunpunt heeft specialisten in huis voor meerdere systemen. ‘Deze zijn precies op de hoogte van de situatie bij onze klanten. Het gaat om IT-systemen die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering. Zorginstellingen willen meteen worden geholpen bij incidenten. Bij ons heeft de klant direct iemand aan de telefoon die de situatie ter plaatse begrijpt en direct aan de slag gaat.’ 

Volg Van Breda’s zorgtech-innovaties op LinkedIn: klik hier.  

Meer weten over onze zorgoplossingen? Mail naar verkoop@vanbreda.nl