Gevluchte studenten en professionals hebben een lastige startpositie in Nederland en moeten allerlei obstakels overwinnen. Bijvoorbeeld de taalbarrière, een diploma dat niet op waarde wordt geschat, onbekendheid met het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt bemoeilijken de toegang tot opleidingen en banen die bij hun talenten passen. Wie ondanks die lastige omstandigheden toch weet te excelleren, is een echte uitblinker. 

Onlangs werd de UAF-Award uitgereikt aan de uitblinker van het jaar 2021. And the winner is… Norhan Alsheikh Hidar. Zij is in Syrië opgeleid tot apotheker en geeft nu scheikunde op een middelbare school in Assen. Hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen? Lees hier haar verhaal.

Van apotheker naar docent In 2014 vluchtte Norhan Alsheikh Hidar (Syrië, 1973) naar Nederland. Met haar man, dochter én jarenlange werkervaring als apotheker op zak strijkt ze neer in Hoogeveen. Na een aanpassingsperiode waarin ze de taal vliegensvlug leert en kennismaakt met de Nederlandse cultuur, besluit ze haar carrière een nieuwe wending te geven: Norhan wil voor de klas staan. 

Een paar jaar later is het haar gelukt, Norhan geeft scheikunde aan derde klas havo- en vwo-leerlingen van het Dr. Nassau College in Assen. Ze heeft een jaarcontract voor acht uur per week. Terwijl ze werkt rondt ze de Kopopleiding aan de Hogeschool Windesheim af. Ze hoeft alleen nog praktijkverslagen in te leveren, de theorie inclusief bijbehorende toetsen heeft ze achter de rug. 

Docent worden was niet meteen haar doel, want Norhan heeft Farmacie gestudeerd in Damascus en werkte in een apotheek. Eenmaal in Nederland ontdekte Norhan echter dat het niet vanzelfsprekend was dat ze haar carrière als apotheker zou kunnen hervatten. “Dat geldt ook voor mijn man, die chirurg is. We wisten dat het met alle regels die hier gelden een lange weg zou worden. Ik ging er open in. Apotheker hoefde ik niet opnieuw te worden, ik was het al. Ik dacht na: welke mogelijkheden zijn er nog meer?”

“Anderhalf jaar na onze komst naar Nederland ben ik met de Nederlandse taal begonnen en na een jaar beheerste ik B1-niveau.” Naast de taallessen die Norhan volgde deed ze vrijwilligerswerk, drie dagen per week. Ze fungeerde als tolk tussen Arabische leerlingen en hun ouders en de Nederlandse docenten en was assistent onderwijzer op een middelbare school in Hoogeveen. Daar ondersteunde ze leerlingen met een vluchtelingenachtergrond bij de Nederlandse taal. Norhan: “Die activiteiten brachten mijn taalontwikkeling in een stroomversnelling. Bovendien ontdekte ik dat ik het lesgeven leuk vind.”

Nog geen vier jaar na haar komst naar Nederland staat ze – op haar achtenveertigste – voor het eerst zelfstandig voor de klas. De ontwikkeling van Norhan werd in gang getrokken door haar dochter. “Zij was mijn eerste stimulans om te leren. Als ouder wil je betrokken zijn. Het voelt alsof ik met haar ontwikkeling ben meegegaan. Ze rondde eerst het vwo af en studeert nu aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onze ontwikkeling loopt parallel.” 

Via het UAF kon Norhan meedoen met het oriëntatiejaar Statushouders voor de Klas, een goed begin, aldus Norhan: “Het was kort en vanwege corona grotendeels online. Het gaf me inzicht wat er van mij verwacht wordt als ik docent wil worden. Omdat het goed ging stimuleerden mijn begeleiders me om me in te schrijven voor de Kopopleiding. Tegelijkertijd waarschuwden ze me dat het een zware opleiding is en dat ik misschien niet geaccepteerd zou worden. Gelukkig ben ik aangenomen, inmiddels heb ik de opleiding zelfs bijna afgerond.”

“Als je iets echt wilt, als je het van binnen voelt, dan lukt het altijd. Dat is voor mij het belangrijkste. Makkelijk was het geen moment, ik heb er hard voor gewerkt en kreeg hulp van verschillende instanties, waaronder het UAF. Maar we willen hier blijven, ons leven hier verder opbouwen. Syrië is mijn moederland, Nederland mijn vaderland. Dit is mijn veilige plek, mijn toekomstige land.”

Over het UAF

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. We behartigen hun belangen, geven advies en bieden begeleiding en financiële steun. Onze kennis en ervaring delen we met onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten. 

Word donateur

Het werk van het UAF wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door donateurs. Wat hun beweegredenen zijn, is verschillend. Eén donateur verwoordde het zo: “Natuurlijk heb ik hard gewerkt, maar ik heb mazzel gehad met een goede opleiding. Als je het goed voor elkaar hebt, zijn er genoeg maatschappelijke zaken die jouw aandacht kunnen gebruiken. Wat je van het leven krijgt, moet je ook teruggeven.”

» Laat kennis en talent tot bloei komen. Samen met het UAF. Word donateur. UAF.nl/help-mee