Danerolles, vooral bekend van de croissantjes uit de oven op de zondagochtend, gaat Make-A-Wish steunen bij het vervullen van de allerliefste wens van ernstig zieke kinderen. Make-A-Wish is meer nog dan andere goede doelen afhankelijk van individuele acties en sponsorevenementen voor haar inkomsten. Als eerste wens realiseert Danerolles de wens van de zesjarige Norah.

Elk jaar krijgen rond de 1.200 kinderen tussen drie en achttien jaar oud de diagnose van een levensbedreigende ziekte. “Dat betekent dat drie gezinnen per dag horen dat hun kind levensbedreigend ziek is. Dat gaat om kinderen met een oncologische medische achtergrond, maar ook kinderen met een ernstige stofwisselings- of spierziekte,” vertelt de Algemeen Directeur van Make-A-Wish, Hanneke Verburg. Doelstelling van Make-A-Wish is om de allerliefste wens van deze groep kinderen in vervulling te laten gaan. Tachtig procent hiervan wordt aangemeld door artsen, verpleegkundigen en pedagogische medewerkers van ziekenhuizen. “Kinderen hebben kracht en positiviteit nodig, want hun leven is meer dan ziek zijn alleen,” vertelt Verburg.

Adopteren van een wens

In het gebroken boekjaar van september 2018 tot eind augustus 2019 werden 700 wensen, een onvergetelijke Wish Journey, vervuld. Door corona is de teller voor het boekjaar dat op 31 augustus is afgesloten op 375 wensen blijven steken. Bijna de helft minder. “Vooral de wensen in het buitenland, zoals het ontmoeten van hun idool of een bezoek aan Disneyland, liggen tot de dag van vandaag stil.” De omzetderving door corona is meer dan twintig procent. “De Dam tot Damloop bracht vorig jaar € 100.000 op. En zo zijn er legio voorbeelden, zoals de Marathon Rotterdam, de Vierdaagse van Nijmegen en evenementen die we zelf organiseren.”

Handen ineengeslagen

Danerolles en Make-A-Wish hebben de handen ineengeslagen om samen de wensen van de ernstig zieke kinderen te vervullen. “Het is een begin van een langdurige samenwerking,” vertelt Danerolles ceo Piet Decuypere. “Dit is een project dat we doen om iets aan de maatschappij terug te geven, met name aan die kinderen die het zo hard nodig hebben.” Een bijkomend voordeel is dat Make-A-Wish een internationale organisatie is. “Danerolles zit in meerdere landen. Oók in die landen kunnen we samen optrekken. We beginnen met het adopteren van de wensen, onder meer door het meefinancieren,” vertelt hij. “De coronapandemie maakt het moeilijk om collectegeld op te halen en ook de uitvoering van de wensen is in deze tijd extra moeilijk en duurder. Onze inzet is om zo’n individuele wens toch mogelijk te maken.”

Een moment van geluk

Make-A-Wish krijgt geen subsidie, aldus Verburg. “Particuliere donateurs zijn een belangrijke maar grillige inkomstenstroom. Daarom kijken we ook naar andere manieren om inkomsten te genereren. De zakelijke markt zorgt voor meer diversiteit in fondsenwerving.” Veel organisaties zijn op zoek naar zingeving, constateert ze. “Met de manier waarop Make-A-Wish is georganiseerd, kunnen ze daar op meerdere manieren invulling aan geven.”

“Als mensen met ons in aanraking komen via een bedrijf of product, zijn we daar mee geholpen. Danerolles geeft ons toegang tot een breder publiek, helpt ons met onze naamsbekendheid. Het mooie van Danerolles is dat hun missie ‘gelukkige momenten in een gezin te creëren’, bijvoorbeeld op de zondagochtend, aansluit bij de doelstelling van Make-A-Wish,” verklaart Verburg.

Gezinnen met jonge kinderen

“De missies van Make-A-Wish en Danerolles zijn, ‘met een kleine twist’, hetzelfde. Net als de doelgroep,” constateert Decuypere. “Gezinnen met jonge kinderen vormen onze grootste doelgroep. We willen gezinnen op zondagochtend dat kleine momentje van geluk geven. Make-A-Wish probeert momenten van geluk te creëren, waarbij het gezin en het ernstig zieke kind uit de realiteit worden getrokken om samen momenten van onbezorgdheid en geluk te beleven. Daarin hebben we elkaar gevonden. Het is mooi om gezinnen met een levensbedreigend ziek kind te steunen en een hart onder de riem te steken.”

“We denken gezamenlijk na hoe we elkaar kunnen versterken,” vervolgt Decuypere. “De verhalen ontroeren iedere keer opnieuw. Voor deze kinderen is het een manier om even te ontsnappen en momenten van geluk te beleven met de ouders en broertjes en zusjes. Dat is waarom Danerolles daar graag een rol in speelt.” Zijn ambitie is met een van de grote retailers in Nederland in de toekomst een grote kerstactie op te zetten voor Make-A-Wish.

Norah wil trouwen met haar vader

Danerolles adopteert een aantal Wish Journeys. Als eerste de wens van de zesjarige Norah, die leidt aan een metabole ziekte, om met haar vader te trouwen. ‘Omdat hij zo lief is’. “Heel veel kinderen hebben die wens,” vertelt Hanneke Verburg. “Trouwen is voor hen een fantasie en een droom. Ze hebben nog geen huwelijkskandidaat voorhanden, maar wél hun ouders om wie ze heel veel geven.”

In de ranglijst van goede doelen staat Make-A-Wish op positie 39. Qua waardering staat de organisatie op nummer 16 (Bron: Hendrik Beerda Brand Consultancy BV).

Het blikje met de ‘plof!’”

“Bij de consument staat Danerolles bekend als ‘dat blikje met de plof!’. Als je het blikje opent, springt het blik als het ware vanzelf open en krijg je het kenmerkende plofgeluid van het deeg dat naar buiten wil,” vertelt Decuypere. “De symboliek daarachter is dat het openen van het Danerollesblik een momentje van geluk is. Danerolles staat voor kleine liefdevolle momenten. Op het moment dat het blik openspringt, begint het feest. Met de nieuwe ‘Plof!’-campagne probeert Danerolles dat gevoel te symboliseren.”

Meer informatie over deze unieke samenwerking lees je hier.

Het leven van een ziek kind mag niet gaan over ziek zijn alleen. Help Make-a-Wish de liefste wens vervullen van alle kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Doe mee en doneer nu