De Verkeersonderneming is een samenwerkingsorganisatie in de Rotterdamse regio en onderzoekt voor de gemeente Rotterdam hoe je het aanbod van OV, deelplatforms en andere vervoersvormen slim aan elkaar koppelt.

Mobiliteitstransitie

Rotterdam ontwikkelt zich komende jaren tot een moderne woonstad, met 40 à 50 duizend extra woningen. “Qua auto’s gaat dat niet passen en het is niet goed voor de gezondheid en leefbaarheid,” vertelt Roger Demkes van De Verkeersonderneming. Zijn organisatie werkt onder andere met de Maasstad aan de randvoorwaarden voor een succesvolle mobiliteitstransitie. De focus moet zich daarbij niet alleen richten op alternatieven voor de auto, meent hij. “De sociale component speelt ook een rol. Inwoners van Rotterdam-Zuid maken zich vooral druk over hóe ze op hun werk komen. In die zin is de paradox dat de transitie óók gaat over de vraag hoe je mensen die niet mobiel zijn mobiel ziet te krijgen.”

Alternatief voor de auto

Deelplatforms kunnen een alternatief voor de auto bieden, maar het zijn er zoveel dat je al snel de draad kwijt bent. “Ieder platform heeft z’n eigen app’je. Als gebruiker wil je op verschillende momenten van verschillende reismogelijkheden gebruikmaken.” Mobility as a Service’ (MaaS) probeert de afzonderlijke vervoersmogelijkheden, van fiets en OV tot deelplatform, aan elkaar te knopen. “Het idee is dat je met een app kunt zien wat de mogelijkheden zijn om op je bestemming te komen, waarbij je kunt kiezen uit gemak, comfort, duurzaamheid of prijs.”

Rotterdam MaaS-beleving

MaaS-projecten zijn vooral technologie gedreven. “De Verkeersonderneming vindt dat je MaaS moet ontwikkelen vanuit de reiziger. Je moet de behoefte van de gebruiker kennen.” Dit uitgangspunt stond centraal bij het project Rotterdam MaaS-beleving: onderzoeken wie de doelgroep van een MaaS-app is. Honderd Rotterdamse huishoudens, een dwarsdoorsnede, kregen € 200 aan reistegoed waarmee ze met verschillende soorten vervoermiddelen konden reizen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het inkomen bepaalt hoe iemand reist. “De doorslaggevende factor is het budget van mensen. Leeftijd, opleiding en lifestyle spelen veel minder een rol.” Het volgende project is de MaaS-pilot voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met speciale aandacht voor Rotterdam The Hague Airport.

Óf het coronavirus de mobiliteit gaat veranderen, is geen vraag meent Demkes. “Het zorgt hoe dan ook voor een omslag in ons denken. Waar thuiswerken als laatste in de keten stond, omdat bedrijven dat ingewikkeld vonden, wordt het opeens de eerste optie.”

”MaaS wordt een succes als je de reiziger kent”