Aandacht voor voeding levert gezondheidswinst, juist ook voor wie al een ziekte heeft. In Nederland gaat dat om veel mensen: zo hebben 9,9 miljoen mensen een chronische ziekte en meer dan 1,5 miljoen mensen maakten afgelopen jaar een Covid-19 infectie door. Goede voeding draagt bij aan herstel en een betere kwaliteit van leven. Wie ziek is verwacht optimale zorg. Voeding is daar onderdeel van.

Gezondheidswinst door inzet van voeding en leefstijl voor, tijdens en na het ziekenhuis. Daar zet het expertisecentrum Alliantie Voeding in de Zorg op in. Goede voeding is belangrijk in de behandeling en bij het herstel. Soms is iets extra’s nodig, bijvoorbeeld eiwitten, calorieën of vitaminen. In onze onderzoeksprojecten werken voedingswetenschappers van Wageningen University & Research samen met zorgprofessionals, zoals artsen, diëtisten en fysiotherapeuten. De resultaten maken we toepasbaar in de zorg. In opdracht van het Ministerie van VWS werken we aan voedingsadvies op maat voor patiënten en aan een gezonder voedingsaanbod in de zorg.

Voedingsadvies op maat  
Patiënten hebben baat bij voedingsadvies op maat. Dat vraagt om meer kennis van de rol van voeding bij verschillende ziekten. Onze onderzoeken naar bijvoorbeeld fysiologie, het microbioom en gedrag geven inzicht hierin. Elke patiënt heeft iets anders nodig om daadwerkelijk een verandering in het eetpatroon te kunnen maken. De inzet van technologie biedt volop kansen. Zo geeft de zelfmanagement-tool Eetscore patiënten persoonlijk advies om gezonder te gaan eten. De online vragenlijst geeft ook de zorgverlener inzicht in de voedingsgewoonten van de patiënt. Zo maakt Eetscore voeding bespreekbaar in de spreekkamer.

Hart- en vaatziekten
Welke voedingsadviezen kunnen we geven aan patiënten met hart- en vaatziekten? Daarover is nog weinig bekend. In de Voed je Beter interventiestudie onderzoeken we het effect van de Richtlijnen Goede Voeding in deze patiëntengroep. Naast fysieke factoren, zoals bloeddruk en cholesterol, wordt ook de kwaliteit van leven onderzocht. Door het zorgpad in Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate in kaart te brengen, wordt het toepassen van de onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk voorbereid. 

Reuk- en Smaakcentrum
Reuk- en smaakstoornissen kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een Covid-19 infectie, door een chronische ziekte of door medicijngebruik. Het unieke Reuk- en smaakcentrum onderzoekt de gevolgen hiervan op de hersenen en eetgedrag. In Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn de smaakvoorkeuren van kankerpatiënten in kaart gebracht. Op basis daarvan ontwikkelden de koks proefbordjes, waarmee kankerpatiënten producten en smaken kunnen uitproberen.

  • In Nederland kampen meer dan 1,5 miljoen mensen met chronische hart- en vaatziekten.
  • 2 op de 10 patiënten in ziekenhuizen en verzorgingshuizen is ondervoed.
  • Onderzoek laat zien dat patiënten die trainen en goed eten voor een operatie sneller herstellen.

Voor meer informatie bezoek de website