In de jaren ’80 en ’90 zijnwe massaal lijfrentekapitaal gaan opbouwen, met het idee om rond ons 62stemet pensioen te gaan.
Veel polissen en bancaire lijfrentes keren daarom rond die leeftijd uit, terwijl de AOW-leeftijd steeds verder is opgeschoven tot 67 jaar. Een expirerende lijfrente laten uitkeren terwijl je nog werkzaam bent is niet handig omdat het dan extra inkomen bovenop je salaris is en daarom zwaar wordt belast. Dus wat is wijsheid?

Pensioenadviseur Pieter van Deudekom is de geestelijk vader van Leefrente en pensioenexpert bij onafhankelijk vermogensbeheerder Velthuyse Mulder, initiatiefnemer van online vermogensbeheerder Doelbeleggen.nl. Hij legt uit welke keuzes je hebt als een lijfrente gaat uitkeren (‘expireert’) en waarom beleggen juíst nu een interessante overweging kan zijn. “Het klinkt misschien als een welkome aanvulling, maar over een lijfrente die voor je AOW gaat uitkeren, betaal je al snel 20% meer belasting dan wanneer je de uitkering uitstelt tot na je AOW. Als je tussen je 62ste en 65ste het bericht krijgt dat je lijfrente gaat expireren, is niets doen derhalve geen optie. Meestal moet de lijfrente worden verlengd of de uitkering uitgesteld.

Vrijgevallen lijfrente uitstellen
De voorwaarden die gelden zijn afhankelijk van hoe het kapitaal is opgebouwd.” Polissen die zijn afgesloten bij een verzekeraar bieden vaak geen mogelijkheid tot uitstel van de einddatum.
Is het wel mogelijk, dan zijn de verzekeringskosten vaak hoger dan de opbrengsten. Met een negatief resultaat als gevolg. Afstorten in een bancaire lijfrenterekening of beleggingslijfrente is daarom vaak lucratiever.

Een expirerende bancaire lijfrenterekening kun je altijd verlengen. Echter, door de huidige lage rentestand heeft de bancaire lijfrenterekening veel van zijn glans verloren. In de huidige lijfrentemarkt wint de beleggingslijfrente aan populariteit omdat het zowel in de opbouw- als in de uitkeerfase meer rendement kan bieden. Het expirerende lijfrentekapitaal (polis of bancair) wordt gestort in een beleggingslijfrente en belegd en beheerd door een vermo- gensbeheerder. Dit moet wel bij de klant passen, beleggen is namelijk niet voor iedereen een passende oplossing. Dit wordt daarom door de vermo- gensbeheerder vooraf grondig in kaart gebracht.

Lage rente vraagt om creativiteit
“Lijfrentekapitaal nu laten uitkeren is door de lage rentestand niet voor iedereen het ideale scenario,” vertelt Pieter. “Ik werk al veertig jaar in het pensioen vak en ik heb al veel lijfrenteproducten de revue zien passeren. Als adviseur zoek je altijd de best passende oplossing voor je.

“De uitkering uitstellen tot je stopt met werken kan alleen al 20% belastingvoordeel bieden!”

Hoge uitkering bij aanvang pensioen

Leefrente® – de unieke uitkerende beleggingslijfrente van Doelbeleggen.nl biedt de hoogste aanvangsuitkering klant, maar hoe wapen je je tegen de huidige lage rente als geen product daartegen opgewassen is?

Zelf een product ontwikkelen is altijd een stille wens van mij geweest. Maar dan wel ontwikkelt vanuit de behoefte van de klant, zonder conces- sies te hoeven doen.” Wonderlijk genoeg deed die kans zich voor in de winter van 2018. “Ik zocht een manier om lijfrente ook gedurende de uitkeringsfase te laten renderen en ben in gesprek geraakt met Doelbeleggen.nl. Hun rekenkundige kennis en beleggingsexpertise bleek het ontbrekende stukje in mijn puzzel te zijn. In het najaar van 2019 hebben we gezamen- lijk een unieke lijfrenteoplos- sing onder de naam Leefrente in de markt gezet, gedragen door het prijswinnende plat- form van Doelbeleggen.nl. Het feit dat Doelbeleggen.nl door een onafhankelijk jury de laat- ste twee jaar is uitgeroepen tot Beste online vermogens- beheerder van Nederland was voor mij als pensioenadviseur een belangrijk gegeven.”

Een pensioenuitkering die meebeweegt met veranderende behoeften.

Leefrente keert bij aanvang meer uit. Soms tot wel 40% meer dan een traditionele be- leggingslijfrente. Met instem- ming van de Belastingdienst is de Leefrente gebaseerd op een ingerekend rendement van vier procent. Dit wordt jaarlijks aangepast aan het werkelijk behaalde beleg- gingsrendement. “Met die ontwikkeling komen we heel veel mensen tegemoet in hun wens om juist bij aanvang van hun pensioen over meer inkomsten te beschikken. Een ander zéér groot voordeel van Leefrente is dat je niet vast zit aan de oorspronkelijk gekozen looptijd. De uitkering mag binnen de fiscale gren- zen worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Geweldig natuurlijk, want je weet tenslotte niet wat de toekomst brengt. Wordt de gezondheid wat minder, dan kun je naar behoefte over- stappen naar een kortere, maar hogere uitkering.

Voor het aanvragen van een brochure bezoek dan de website.