De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een cultuurommezwaai. Bedrijven moeten niet langer koste wat kost een vacature willen invullen, ze moeten de kandidaat centraal stellen. ‘De opdracht moet aansluiten op de kandidaat, niet andersom.’ De jubilerende uitzendorganisatie Unique neemt in die omslag (opnieuw) een voortrekkersrol.

‘We geloven sterk in de combinatie van ‘clicks en bricks’, vooroplopen op organisatiegebied, maar zeker ook in persoonlijk contact’

De krapte op de arbeidsmarkt is onmiskenbaar, de ‘War on Talent’ een uitdrukking die we steeds vaker tegenkomen. Bedrijven en organisaties moeten het onderste uit de kan halen bij het binnenhalen van nieuwe medewerkers. Dat vraagt om méér dan een grote inzet, het vergt een cultuurommezwaai, zegt Mandy Stevens, algemeen directeur van Unique. Stevens: ‘Als uitzendorganisatie zien we dat kandidaten een baan willen die honderd procent aansluit op hun wensen. Inkomen blijft belangrijk, maar veel meer dan vroeger zoeken kandidaten naar uitdaging, naar de mogelijkheid tot ontplooiing én naar zingeving, naar een maatschappelijke relevantie.’ Aan de andere kant ziet Stevens nogal wat bedrijven en organisaties die vacatures op de ouderwetse manier proberen in te vullen. ‘Die bijten zich nog steeds vast in de eeuwige zoektocht naar het schaap met de vijf poten. Daar vindt een enorme mismatch plaats waarbij de werkgever talent probeert te vormen en te kneden naar het werk dat er al is en naar de functieprofielen die al bestaan.’ Stevens noemt dat proces tijdrovend en niet langer passend bij de krapte op de huidige arbeidsmarkt: ‘Die krapte dwingt tot vernieuwing en van die ommezwaai hebben we bij Unique een scherp beeld. De kandidaat moet centraal staan, niet zozeer zijn of haar achtergrond en werkervaring, maar het talent dat achter het cv schuilt. Dááromheen moet het werk georganiseerd worden.’

Voortrekkersrol

Unique werd opgericht in 1972 en bestaat dit jaar dus een halve eeuw. Dat de uitzendorganisatie al zo lang meedraait, is goeddeels toe te schrijven aan de vooruitziende blik. ‘Vooruitstrevendheid zit in ons DNA,’ zegt Stevens. ‘We hebben altijd een voortrekkersrol gespeeld. Ons motto is ‘Kijk verder met Unique’, dat is zowel een uitnodiging voor onze kandidaten en klanten als onze bedrijfsvisie. Met vijftig jaar werkervaring hebben we een enorme hoeveelheid kennis in huis om in een vroeg stadium te kunnen anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen – en liefst nog: daarop vooruit te lopen.’

Vier jaar geleden begon Unique met het anonieme cv en riep andere uitzendbureaus op daaraan mee te doen. Stevens: ‘Sinds eind vorig jaar lijkt, gedwongen door de krapte, iedereen eindelijk zover om het anonieme cv te omarmen. Beoordeling moet dan uitsluitend plaatsvinden op basis van talent, competenties en drijfveren. Daarmee tackle je ongelijke kansen en zetten we met onze klanten nadrukkelijk in op een diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Inmiddels zijn we alweer een stap verder met onze campagne ‘Weg met het cv!’, waarbij we onze kandidaten zónder cv aan opdrachtgevers voorstellen. Zo gaan we steeds meer naar een systeem van ‘open hiring’: de werkgever moet zich tonen aan de kandidaat. Talent staat centraal, de opdracht moet aansluiten op de kandidaat, niet andersom.’  

Persoonlijk contact

Haaks op de steeds verdergaande digitalisering lijkt de opening te staan van dertien nieuwe, fysieke Unique-vestigingen. Voor Stevens is het niet meer dan logisch: ‘We geloven sterk in de combinatie van ‘clicks en bricks’, vooroplopen op organisatiegebied, maar zeker ook in persoonlijk contact. In onze visie is het van essentieel belang dat je een fysieke plek hebt waar je, in een persoonlijk gesprek, kunt doordringen tot het talent van een kandidaat. Anderzijds proberen we bij bedrijven goed te begrijpen waar het hen nou echt om gaat. We zien dat bedrijven niet altijd goed in staat zijn om hun doel, de kern waar het allemaal om zou moeten draaien, te vertalen naar een vacature. Terwijl dat juist is waar de kandidaat voor warmloopt. Met die nieuwe vestigingen kunnen we dichter bij onze kandidaten en onze klanten zijn om die vertaalslag te maken.’

Heel veel kansen

Ondertussen is, merkt Stevens op, het tempo waarin technologie en technologische toepassingen zich verder ontwikkelen, gigantisch. ‘Deze ontwikkeling biedt heel veel kansen,’ zegt ze, ‘aan de boven- en onderkant van de arbeidsmarkt ontstaan banen, terwijl in het middensegment juist banen verdwijnen. Een goed voorbeeld is de 24 uurs maatschappij, zoals snelle bezorgdiensten. Dit is echter wel dienstverlening waar arbeid omheen gevormd moet worden. Hier zien we nu knelpunten ontstaan.’

Een andere trend is dat die jonge generatie toch echt anders aankijkt tegen werk. Dat de balans tussen werk en privé belangrijk is, wisten we al. We zien nu ook dat het privégedeelte niet alleen bestaat uit tijd doorbrengen met gezin en vrienden, maar ook uit tijd overhouden om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in vier betaalde werkdagen per week en één onbetaalde dag in de non-profitsector.’ De maatschappij waarvoor men zich wil inzetten, is, zegt Stevens, overduidelijk in transitie: ‘Het is een steeds grotere uitdaging om mensen duurzaam aan het werk te houden. Tijdens de coronacrisis zag je bijvoorbeeld werknemers massaal wegtrekken uit de horeca om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de pandemie. Dat zijn mensen die we overal geplaatst hebben op maatschappelijk relevantie posities. Wij weten bij Unique wat hun drijfveren zijn, hun ambities, wat hen triggert. Met die persoonlijke data – dus dankzij het grote belang dat we bij Unique hechten aan persoonlijk contact – zijn we straks, als alle sectoren weer opengaan, in staat om de juiste match maken met een andere baan.’

Voor meer informatie over de mogelijkheden bezoek de website van Unique