Goede arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijk werkklimaat waarin je je duurzaam kunt inzetten: op de krappe arbeidsmarkt zijn dat voor werknemers vanzelfsprekende eisen. Werkgevers zullen dus extra stappen moeten zetten om hun personeel te behouden én te binden.

“Het wordt weleens vergeten hoezeer ook de werknemer last heeft van de personeelskrapte.”

Terug van vakantie? Voor veel mensen betekent het: terug naar het oude werkritme. Dat valt soms niet mee, zeker als je het op die eerste werkdag, door de personeelskrapte, meteen heel erg druk krijgt. “Tekort aan personeel raakt niet alleen de werkgevers,” zegt Gijs van Gent, productmanager bij dienstverlener Aevitae, gespecialiseerd in verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid en aanbieder van verzekeringsoplossingen op het gebied van inkomen en collectieve zorgverzekeringen. “Het wordt weleens vergeten hoezeer ook de werknemer er last van heeft. Met minder collega’s neemt je werkdruk toe, en daarmee de kans op stress.”

Aantrekkelijke werkgever

Goede werkgevers hebben aandacht voor zulke ontwikkelingen op de werkvloer. Het aantrekken, binden en behouden van werknemers in de huidige arbeidsmarkt vraagt om goede arbeidsvoorwaarden, maar zeker ook om een aantrekkelijk werkklimaat. Communicatie is daarbij belangrijk  zegt Van Gent. “Wat wordt er van je verwacht en wat kun jij van je werkgever verwachten? We zien heel duidelijk dat organisaties die er daadwerkelijk voor hun mensen zijn minder problemen hebben met het aantrekken van nieuwe medewerkers.”

Aandacht

Als werknemer op een krappe arbeidsmarkt mag je méér van je werkgever verwachten. Dat je de mogelijkheden krijgt geboden om fit en vitaal je werk te doen bijvoorbeeld. Van Gent: “Dan hebben we het over duurzame inzetbaarheid. Je wilt gehoord worden, merken dat er aandacht voor je is. Pakweg twee procentpunt van het ziekteverzuim heeft een medische oorzaak. Het verzuim boven dit percentage heeft (ook) niet-medische oorzaken en is beter beïnvloedbaar. Maar met alle verzuimgevallen moet een werkgever serieus aan de slag. Hierbij is aandacht van leidinggevenden én goede verzuimbegeleiding cruciaal. Want verzuim betekent niet alleen loon doorbetalen, maar ook inkomsten mislopen.”

Werkgevers kunnen Aevitae Bedrijfszorg vragen om mee te denken over manieren om werknemers fit en vitaal te houden. Van Gent: “Duurzame inzetbaarheid is een heel breed begrip en er zijn veel mogelijkheden waarvan werkgevers vaak nog niet op de hoogte zijn. Wij kunnen werkgevers bijvoorbeeld helpen door de inzet van zorgbemiddeling. Hierdoor kunnen werknemers in veel gevallen sneller bij een kwalitatief goede medisch specialist terecht. Werknemers zijn hierdoor eerder van hun klachten af en eerder in staat om werkzaamheden te hervatten.”

Maatwerk

Bij elk bedrijf of organisatie vraagt duurzame inzetbaarheid om een andere invulling. “Maatwerk dus,” zegt Van Gent. “Met Aevitae zitten we vaak, samen met gespecialiseerde verzekeringsadviseurs, aan tafel met werkgevers om knelpunten te inventariseren. Waar lopen ze tegenaan, wat zijn de belangrijkste risico’s en hoe kunnen we ze hierin de helpende hand reiken en ontzorgen? Hoe kom je, kortom, tot een betere inzet en een lager verzuim? Hierbij is vaak een belangrijke rol weggelegd voor gespecialiseerde partners waar we mee samenwerken  in specifieke gebieden van duurzame inzetbaarheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan budgetcoaching, omgaan met overgangsklachten of stoppen met roken. Werkgevers kunnen hier gebruik van maken.”

Bedrijfszorg

Aevitae ontwikkelde een uniek gecombineerd verzekeringsproduct voor werkgevers, onder de naam ‘Inzetbaar’, bestaande uit bedrijfszorg voor alle werknemers, een verzuimverzekering voor de werkgever en voor werknemers optionele zorgverzekering(en). Van Gent: “Daarin zijn allerlei dekkingen opgenomen die de werkgever preventief en curatief helpen om zijn werknemers inzetbaar te houden. Als werknemer word je bijvoorbeeld ondersteund bij slaapproblemen (bijv. voor medewerkers met ploegendiensten). Verder krijg je een erg goede dekking voor laagdrempelige hulp van een bedrijfsmaatschappelijk werker. Deze kan medewerkers ondersteunen als zij last hebben van stress, verstoorde werk-privébalans of andere mentale klachten. Ook zitten er 30 behandelingen fysiotherapie bij.

Als je als individu zo’n uitgebreide dekking af wil sluiten, dan betaal je daar binnen een aanvullende zorgverzekering al snel veertig euro per maand voor. Omdat ‘Inzetbaar’ voor alle werknemers wordt afgesloten, is de prijs nog maar een fractie daarvan. Daarmee is het een zeer aantrekkelijk product voor zowel de werkgever (die de kosten voor rekening neemt) als de werknemer.”

Geen drempels

Laagdrempeligheid speelde bij de ontwikkeling van ‘Inzetbaar’ een belangrijke rol, zegt Van Gent. “Je kunt als werknemer zonder tussenkomst van je werkgever gebruikmaken van de meeste bedrijfszorgdekkingen. Niet alleen fysiotherapie, maar bijvoorbeeld ook hulp van een slaapcoach, een gewichtsconsulent of een budgetcoach. De drempel voor werknemers om bijvoorbeeld hun slapeloosheid, financiële problemen of andere zorgen eerst te bespreken met hun leidinggevende, wordt weggenomen. ”Een sterke secundaire arbeidsvoorwaarde, noemt Van Gent het. “Werkgevers kunnen daar, in deze tijden van inflatie en koopkrachtdaling, nog verder in gaan. Er zijn al bedrijven die hun medewerkers tegemoetkomen in de betaling van hun zorgverzekeringspremie. Medewerkers van bedrijven die gebruikmaken van Aevitae Bedrijfszorg kunnen bovendien tegen een lagere premie hun aanvullende zorgverzekering bij Aevitae afsluiten.  Zo betaal je als werknemer nooit dubbel voor dezelfde zorg.Ook enthousiast? Ontdek wat de kracht van aandacht voor jou kan doen. En bezoek onze website om een informatiegesprek in te plannen.

Klaar om je wensen in kaart te brengen? Aevitae werkt hiervoor samen met gespecialiseerde adviseurst zoals Light Insurance uit Amsterdam. Zij zijn adviseur op het gebied van financiële dienstverlening met een specialisatie in duurzame inzetbaarheid en helpen je graag hierbij. Of vraag naar ‘Inzetbaar’ van Aevitae bij een andere onafhankelijke adviseur.