Pensioenregelingen zijn de aankomende jaren aan grote veranderingen onderhevig. Goudgerande pensioenregelingen lijken deel van een vervlogen tijd. De financiering van jouw oude dag vraagt tegenwoordig meer en meer om eigen verantwoordelijkheid. Hoe kies je een betrouwbare partij die voor jou het pensioenvermogen realiseert?

Goudgerande pensioenregelingen? Ze lijken niet meer van deze tijd. ‘In plaats van gerelateerd aan je eindinkomen is je pensioen nu vaker gerelateerd aan de maandelijkse contributies die je doet,’ zegt Sander Zondag, Chief Investment Officer bij OBAM Investment Management, een van de bekendste en oudste beleggingsfondsen in Nederland. Zondag. ‘Je zult zelfstandig ook stappen moeten zetten, je realiseren dat er na je pensioen nog een flink stuk levensloop op je wacht. Dat moet gefinancierd worden. Je redt het niet met louter sparen, je zult kapitaal moeten opbouwen op de langere termijn .’

Kunst van het kiezen

Kapitaal opbouwen voor een pensioen door zelf gestructureerd en regelmatig te beleggen is, zegt Zondag, voor veel personen een ver-van-mijn-bedshow. Gebrek aan kennis, bewegelijke aandelenmarkten, kortetermijnhandelen dat bovendien onzeker maakt… Beleggen voor je oude dag, hoe pak je dat aan? Hoe kies je de juiste partij die kapitaalopbouw voor jou realiseert? De kunst van het kiezen is, zegt Zondag, ‘oog hebben voor de betrouwbaarheid en een lang trackrecord van een vermogensbeheerder. De fondsenmarkt is relatief ondoorzichtig en er gaat soms wat mis. En als het misgaat, is dat nieuws, dan hoor je plotseling weer veel over de risico’s van beleggen. Het slechte nieuws valt op, het goede nieuws hoort erbij. Dat geeft een vertekend beeld.’

Maar hoe herken je dan een betrouwbare vermogensbeheerder als partner? ‘De vermogensopbouw voor je pensioen is een consistente en bewezen strategie op de  langere termijn,’ zegt  Zondag. ‘Als je over een periode van vele jaren op regelmatige wijze belegd , dan is het marktrisico aanzienlijk lager en hoef je je absoluut niet druk te maken over dagelijkse beursbewegingen. De pieken en dalen middel je eruit en je profiteert van het rendement-op-rendement effect. Een betrouwbare vermogensbeheerder heeft dus een lang, bewezen actief trackrecord van consistente kapitaalopbouw in combinatie met kapitaalbehoud.’ 

Trackrecord en openheid

Opgericht in 1936, geldt OBAM als het oudste beleggingsfonds van Nederland. Als je al ruim 87 jaar succesvol als beleggingsinstelling actief bent, kun je misschien wel volstaan met de kanttekening ‘Dat zegt toch genoeg’ en daarna veelbetekenend zwijgen. Zondag is dat niet van plan: ‘We zijn juist volledig transparant. Op onze website kun je de op kwaliteit gerichte beleggingsstrategie, het beleggingsteam, het lange en bovengemiddelde trackrecord en ook de competitieve kostenstructuur eenvoudig terugvinden. Informatie is ‘key’. Precies weten wat onze visie op markten en thema’s is, en ook weten waar en hoe jouw geld wordt belegd.’

Diepgaande kennis

Zondag: ‘Groot misverstand bij veel personen is: als ik maar zo breed mogelijk investeer, loop ik een verminderd risico. Je kunt beleggen in een indexfonds met wereldwijd drieduizend bedrijven. Maar je kunt ook de bulk de bulk laten. Bij OBAM Investment Management investeren we zeer selectief in, de naar onze mening, meest aantrekkelijke bedrijfsmodellen wereldwijd in één fonds. ‘Het zijn hoogwaardige en unieke bedrijven die profiteren van structurele trends waarop we een beleggingsportefeuille opbouwen die haarfijn aansluit bij onze missie: het hoogste rendement halen voor beleggers op termijn, tegen een aanvaardbaar risico en op een duurzame manier verkregen. Kapitaalopbouw op lange termijn én kapitaalbehoud, dat is onze filosofie.’ Met, herhaalt hij nog maar eens, een grote nadruk op de langere termijn, want: ‘Pensioen is geen dagkoers.’

Hoe kies je de juiste vermogensbeheerder die jouw pensioenopbouw realiseert? Bezoek de website van OBAM voor meer informatie over de mogelijkheden.