IT kan als enabler van de duurzaamheidstransformatie een grote bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd heeft digitalisering een niet te onderschatten impact op het milieu. Als IT-dienstverlener is Conclusion zich bewust van deze dualiteit. En voelt de verantwoordelijkheid die tweeledigheid in symbiose te brengen.

‘We geloven sterk in de waarde van IT als aanjager van duurzaamheidsoplossingen’, vertellen director Sustainability Maaike Maranus en CTO Lucas Jellema. ‘Slimme IT innovaties kunnen hét verschil maken in grote maatschappelijke uitdagingen en een materiele, positieve impact maken. Tegelijkertijd hebben we de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de footprint van IT te verkleinen.’

Van digitale footprint naar positieve, duurzame impact.

Conclusion levert diensten, producten en concepten voor maatschappijkritische IT-systemen. ‘Dat plaatst ons in het hart van de samenleving. We dragen bij aan de energietransitie en helpen mee om werk, zorg en vervoer makkelijker, veiliger en efficiënter te laten verlopen. Vanuit die positie trekken we op met onze klanten en partners. Samen buigen we ons over maatschappelijke vraagstukken’, aldus Jellema.

Inzicht in de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf is een belangrijk vertrekpunt. De impact van het digitale landschap op het milieu wordt daarbij soms onderschat. ‘Net zoals veel zaken begint het bij data.  Om de meest effectieve maatregelen in te zetten, is data, opgebouwd tot solide stuurinformatie, de sleutel’ geeft Maranus aan. ‘Als je weet wat de duurzaamheidsprestaties zijn van jouw digitale landschap én van de diensten of producten die jij daarmee aan jouw klanten levert, kun je gericht maatregelen nemen voor de meest materiele impact’.

Ecosystemische aanpak

Een duurzaamheidstransformatie kan vele vormen hebben, bij ieder bedrijf ziet deze er anders uit. Wel is er één grote gemeenschappelijke deler; grote maatschappelijke vraagstukken lost niemand alleen op. Maranus: ‘Een breder perspectief is nodig. Voor het oplossen van grote maatschappelijke problemen zijn vele spelers nodig> Samenwerking in duurzaam ontworpen ecosystemen is elementair. Het gaat om samenwerken met verschillende up- en downstream partners, zonder handleiding of garantie op succes en met een focus op het oplossen van een maatschappelijk probleem en niet op financieel gewin. Dat is niet eenvoudig. Maar het moet, én het kan.’

Jellema: ‘Conclusion is zelf zo’n ecosysteem waarin 28 autonome bedrijven elkaar opzoeken om synergie te vinden. Samen meer kennis, meer ideeën en meer lol. Onze bijna 3000 collega’s brengen een enorme kracht in: vakkennis, enthousiasme voor IT en de drive om zichzelf, elkaar en onze omgeving steeds te verbeteren. Door samen te werken. En door te verbinden.’

Om die nieuwe, duurzame ecosystemen te bouwen, zijn vele partijen nodig. Iedereen brengt een puzzelstukje aan tafel. Bedrijven met de competentie ‘verbinder’ spelen een cruciale rol, want samenwerken begint met samenbrengen. Conclusion heeft deze competentie in zijn DNA. ‘De bedrijfsfilosofie, – strategie en businessmodel is gebaseerd op een ecosystemische aanpak. ‘Ecosystem by nature’ noemen we dat. Voor ons daarmee een hele vertrouwde vorm van samenwerken’ geven Jellema en Maranus aan.

In de context van duurzaam ondernemen geeft het Conclusion bij uitstek de mogelijkheid om de cruciale rol van “verbinder” in te vullen. En dat doen ze. Met veel passie combineert Conclusion deze competentie met de hard skills van het bedrijf; IT-expertise. De gedreven om het verschil te maken is groot.

‘Building sustainable ecosystems’ aldus Conclusion zelf. Wie weet wat er gaat bloeien’

Bezoek de website voor meer informatie.