Centramed is een ‘onderlinge’ zonder winstoogmerk, wat is dat precies?

“We zijn een van de twee grote verzekeraars voor medische aansprakelijkheid van zorginstellingen. In tegenstelling tot de commerciële verzekeraars streven we niet naar winst, maar zijn we een organisatie van en voor onze leden. Die bestaan onder andere uit ziekenhuizen en ggz-instellingen.  We proberen onze leden zo goed mogelijk te ondersteunen met kennis, advies en diensten op maat.”

U staat dus lijnrecht tegenover de patiënt?

“Nee, misschien wordt dat zo weleens ervaren, maar dat is een grote misvatting. We behandelen schadeclaims heel zorgvuldig en we zijn er uitdrukkelijk ook voor de patiënt. Uitgangspunt is dat alle betrokkenen de mogelijkheid krijgen om de draad zo snel mogelijk weer op te pakken. Met respect voor alle betrokken partijen zorgen wij voor een eerlijke oplossing bij letselschade in de zorg.”

Wat betekent dat in de praktijk?

“Ik herinner me het telefoontje van een ziekenhuis dat er iets heel erg was misgegaan tijdens de operatie van een kind. We zijn toen met iemand van de raad van bestuur bij de ouders langsgegaan, met de vraag: Wat hebben jullie nu nodig om je leven opnieuw in te richten? We regelden aanpassingen in huis en een auto voor het dagelijkse vervoer. Zo zorgen we dat mensen in eerste instantie geholpen zijn, los van de verdere afwikkeling van een claim.”

Voor meer informatie: https://centramed.nl/