Robidus helpt organisaties bij het verbeteren van inzetbaarheid en daarmee het terugdringen van verzuim. Het bedrijf gelooft in een integrale benadering, waarbij preventie een essentiële rol vervult.

 Sinds kort is deze filosofie gevat in een model. Deze is verbeeld in een weg die in de richting van de zon aan de horizon loopt, als metafoor voor inzetbaarheid. Een weg kent – net als het leven – obstakels, levensgebeurtenissen en externe factoren, die je in de vangrail kunnen doen belanden. ‘Het model is bedoeld om wederzijds begrip te kweken tussen werknemer en werkgever. Het vormt de basis om een heel mooie dialoog te voeren, zodat je weet wat er leeft op persoonsniveau,’ vertelt chief business officer Robert Wondaal.

 Arbeidsperspectief

Bewustzijnsverandering en samenwerking vormen de sleutel tot succes, stelt Wondaal.Inzetbaarheid van werknemers is cruciaal voor elke organisatie. Deze staat onder druk. Uiteindelijk draait inzetbaarheid om het hebben van ‘arbeidsperspectief’.’ Deze term staat sinds 2015 centraal bij Robidus. Arbeidsperspectief wil zeggen dat iemand fysiek en mentaal in staat is te (blijven) werken. ‘Als werkgever kun je een omgeving creëren waarin je werknemers begeleidt om inzetbaar te blijven. En waarbij er een financieel vangnet is bij onverhoopte uitval. Dat doe je door middel van een structurele dialoog over het arbeidsperspectief van de werknemer.’

Op verzuimgebied zijn bedrijven vooral bezig met ‘brandjes blussen’, terwijl je juist wilt inzetten op preventieve maatregelen, constateert Wondaal. ‘Nederlandse werkgevers zeggen al snel dat de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van ziekte of uitval bij de werknemer ligt. Daar hebben ze niet helemaal ongelijk in, maar vaak heeft die werknemer wél hulp nodig. Wanneer je preventie als een arbeidsvoorwaarde beschouwt, laat je zien dat je oprecht wilt helpen.’

Tevreden werknemers

In de visie van Robidus is de inzetbaarheid van werknemers een samenspel tussen werknemer, werkgever, HR en interventiespecialisten. HR komt vaak pas in actie wanneer het kwaad is geschied, de medewerker ziek thuis zit, constateert Wondaal. ‘De continue dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers kan dat voorkomen.’ Werken aan de inzetbaarheid is meer dan cursussen aanbieden. Denk ook aan interventies, zoals een budgetcoach bij financiële problemen of een e-healthplatform om laagdrempelig toegang te krijgen tot gezondheidsprofessionals. Deze instrumenten betalen zich uiteindelijk terug door minder uitval en productieve en tevreden medewerkers die duurzaam inzetbaar blijven.

Op zoek naar de dialoog met je werknemers? Bezoek de website voor meer informatie.