De zorg voor ouderen en chronisch zieken moet radicaal anders. Tot 2040 stijgt het aantal 65-plussers met 55 procent tot bijna vijf miljoen. En het aantal 90-plussers verdriedubbelt. Deze vergrijzing heeft als gevolg dat de zorgvraag de komende jaren sterk toeneemt.  Maar nu is al duidelijk dat het zorgpersoneel niet gaat verdubbelen. Op dit moment zijn er al ruim 25.000 vacatures in de VVT-sector (verpleging-, verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen) en dit aantal zal gaan oplopen tot 90.000 in 2030.


‘Hoog tijd voor actie dus. De inzet van technologie draagt hier enorm aan bij, stelt Conny Helder, bestuurslid van branchevereniging ActiZ.De vierhonderd bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties verzorgen met ruim 500.000 medewerkers 90% van de omzet in de ‘VVT-sector’ (verzorging, verpleging, thuiszorg).

Technologie is onmisbaar
Willen we straks een toenemend aantal kwetsbare ouderen toch de benodigde zorg kunnen bieden, dan moeten we nu al slimme oplossingen bedenken. Innovatieve zorgtechnologie is zelfs noodzakelijk om met minder personeel, meer mensen te bedienen met goede kwaliteit van zorg. En dat niet alleen, vindt Helder. ‘De inzet van technologie vergroot de zelfredzaamheid van de cliënt om langer zelfstandig thuis te wonen. Ook worden administratieve handelingen, die veel tijd kosten, fors minder dankzij de inzet van slimme applicaties. En zorgmedewerkers houden meer tijd over om zorg te bieden waarbij het sociale contact tussen zorgprofessional en cliënt essentieel is. In de praktijk zien we ook dat technologie echt bijdraagt.’ 

Anders Werken in de (ouderen)Zorg
Behalve bestuurslid bij ActiZ is Helder bestuursvoorzitter van de Brabantse zorgorganisatie tanteLouise. Deze zorgorganisatie is initiatiefnemer van het programma Anders Werken in de Zorg.‘Binnen dit programma stropen zorgorganisaties gezamenlijk de mouwen op om de ouderenzorg ook in de toekomst overeind te houden’, legt de bestuursvoorzitter uit.‘Met een gezonde pioniersgeest wordt een groeiend aantal innovaties uitgetest en bij positieve resultaten breed geïmplementeerd. Eerst ‘in het klein’ bij één of enkele zorgorganisaties, vervolgens op grotere schaal.

Een concreet voorbeeld is de heupairbag. Helder: ‘De naam zegt het al: een airbag die je om je middel doet en die de klap van een val opvangt. Een uitkomst voor ouderen, want een gebroken heup kan op latere leeftijd grote consequenties hebben.’ Dankzij de heupairbag waren in een jaar tijd 46% minder heup-, been- en bekkenfracturen. TanteLouise berekende dat hierdoor 112.000 euro aan verpleeghuiszorg en 875.000 euro aan directe medische zorg (dus kosten van de zorgverzekeraar) is bespaard. En dat bij een investering van 30.000 euro.

Sinds 2018 gaat Anders Werken in de Zorg als een olievlek door het land. Inmiddels loopt het programma naast West Brabant ook in Friesland, Zeeland en in Midden-Brabant. ‘Zorgorganisaties doen volop mee en zijn ook echt mede-eigenaar.’ Ook ActiZ omarmt deze beweging. ‘Met name de regionale samenwerking vindt ActiZ belangrijk. Hierdoor leren verschillende zorgorganisaties van elkaar en maak je het voor iedereen mogelijk om aan te sluiten. Je voelt je met elkaar verantwoordelijk. Zo kunnen we de hele sector inspireren om de ouderenzorg écht toekomstbestendig te maken.’