Voor beleggers die willen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, biedt ING sinds kort een vijfde beleggingsstrategie: SDG Impact. ‘We leggen ons met de SDG Impact strategie toe op álle aspecten van duurzaamheid, voor mens, milieu én maatschappij’

Sinds vorige maand biedt ING haar klanten een vijfde beleggingsstrategie: SDG Impact, vernoemd naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (VN). ‘Steeds meer klanten gaven aan een stap verder te willen gaan in duurzaamheid dan de huidige strategieën,’ zegt Bob Homan, hoofd ING Investment Office. ‘Die wens hebben we serieus genomen. De nieuwe SDG Impact strategie is speciaal ontwikkeld voor ING-klanten en wordt beheerd door de experts van het ING Investment Office zelf. Met de SDG Impact strategie ondersteunen klanten de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN . Bedrijven en organisaties waarin we binnen deze strategie beleggen, selecteren we op basis van een helder principe: ze moeten een positieve bijdrage leveren aan de VN-doelstellingen.’ De zeventien doelstellingen kun je lezen als een oproep tot actie voor alle landen  – arm en rijk – om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Ze lopen uiteen van het beëindigen van armoede en honger tot goede gezondheid en welzijn, klimaatactie en bijvoorbeeld het bevorderen van onderwijs en gendergelijkheid. Homan: ‘Dat zijn allemaal thema’s die in onze SDG Impact strategie leidend zijn bij de keuze van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen voor de portefeuille. Denk bij klimaatactie aan bedrijven uit de innovatieve sector van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Of bij gezondheid en welzijn aan medische bedrijven en organisaties die actief zijn in research, diagnose en behandeling van kanker. Waarbij we in alle gevallen ook kijken naar duurzame productie en distributie.’

Alle aspecten van duurzaamheid

Zo is de SDG Impact strategie bedoeld voor beleggers die met hun beleggingen een positieve bijdrage willen leveren aan de duurzaamheidsfactoren mens, milieu én maatschappij. Ofwel ‘de wereld iets beter maken,’ zoals Homan het omschrijft. Is met deze strategie het maken van een zo hoog mogelijk financieel rendement dus niet het primaire doel? Homan: ‘We doen een selectie ook nog op financiële criteria, maar bij de eerste selectie gaat het echt om de impact. Dit is een uitgesproken strategie waarbinnen wordt belegd in een fonds met bedrijven die op een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een significante impact hebben.’ Het onderscheidt zich bovendien, betoogt Homan, door de brede focus: ‘We richten ons niet op één SDG, bijvoorbeeld duurzame-energiefondsen, maar leggen ons toe op alle aspecten van duurzaamheid, voor mens, milieu én maatschappij. Voor klanten betekent het meer aanbod op het gebied van duurzaamheid. En ook dat we echt onze nek moeten uitsteken. Een van de SDG’s is verminderde ongelijkheid in de wereld, een slecht belegbaar thema. Daar vind je niet heel veel bedrijven in, maar het zijn uitdagingen die we niet uit de weg gaan.’

Verschillende beleggingsprofielen

De SDG Impact strategie is, zegt Homan, voor klanten met een vrij belegbaar vermogen vanaf €50.000 en beschikbaar  in meerdere beleggingsprofielen: Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief. Er wordt belegd in individuele aandelen en obligaties aangevuld met actief- en passief beheerde beleggingsfondsen voor categorieën waar ING zelf niet voldoende analyse in huis heeft, zoals bijvoorbeeld aandelen uit opkomende markten.. Klanten met een vrij belegbaar vermogen onder de €50.000 kunnen overigens beleggen in Eenvoudig Beleggen.

Meer weten over SDG impact strategie? bezoek de website