Drenthe heeft een geschiedenis als energieleverancier. Eerst turf, later gaswinning en aardolie. De provincie richt nu, samen met de anderen haar pijlen op hernieuwbare energie, zoals waterstof. Samen met de provincie Groningen wil Drenthe uitgroeien tot de ‘Hydrogen Valley’ van Europa. Samen met partners als Gasunie, Shell en Green Planet wordt hard getrokken aan de uitbouw van de productie en -infrastuctuur.

Noord-Nederland beschikt over een unieke infrastructuur om een trekkersrol te spelen in de transitie naar duurzame energie. “Samen met de Gasunie, de zeehavens en de energie- en industrieclusters in Groningen en Drenthe hebben we een geweldige plek om dat handen en voeten te geven,” vertelt gedeputeerde Tjisse Stelpstra van Drenthe.  “Onze kracht zit in het brede spectrum, de verbinding met het hele ecosysteem, van netwerkbeheerder en energiebedrijf tot eindgebruiker.”

Opvallend aan de aanpak van het provinciebestuur is de ‘trail-and-error-aanpak’, waarbij partners alle ruimte krijgen om een businesscase te ontwikkelen. “Ik denk dat dat niet anders kan. Ik heb laatst tegen mijn medewerkers geroepen dat ze minimaal een risico per dag moeten nemen. Dat is hier ook zo, al mag het bedrijfsleven iets meer risico lopen.” Als voorbeeld noemt hij Green Planet Pesse, dat een waterstofwagenpark gaat opzetten voor de lease voor vrachtwagens en personenauto’s. “Steun aan dat soort projecten is voor ons een manier om te onderzoeken waar de echte markt zit. Dat is zeker het geval in het vrachtvervoer, maar misschien ook in personenauto’s.”

Alternatieven

Stelpstra maakt een vergelijking met Covid-19: “We spuiten adrenaline in onze waterstofambitie. Op de ene plek zal het effect groter zijn dan bij de andere, maar per saldo zullen we er mooie resultaten mee boeken. Blijven we alles tot achter de komma beredeneren, dan staan we straks achteraan, ook in Europa. Zo werkt het niet.”

“De overheid wordt vaak bureaucratie verweten, maar wij laten zien dat we de helpende hand bieden. Alleen zullen bedrijven zelf stappen moeten zetten.” Er zijn genoeg bedreigingen, stelt hij vast: “Het Groningse gas stopt. We moeten echt naar alternatieven toe, wil je niet volledig afhankelijk worden van Rusland.” Waterstof is nog duur op dit moment. “Ik begrijp de industrie, die zegt ‘we hebben met de lage gasprijs te maken’. Waar wij op inzetten is het verhogen van vraag-en-aanbod. We moeten door de barrière van kostprijsverlaging heen. Die gaat er komen als er genoeg massa is.” Hij maakt de vergelijking met zon- en windparken. “Die worden zonder subsidies gebouwd. Dat gaat met waterstof ook gebeuren. Daar ben ik van overtuigd.”

Waterstofwijk Hoogeveen

Een van de projecten die Drenthe ondersteunt, onder meer met energienetwerkbedrijf Rendo, is de waterstofwijk Hoogeveen. De nieuwe wijk ligt naast de oude NAM-locatie en past erg in het Hydrogen Valley-verhaal, stelt Stelpstra. “We zijn allerlei dingen aan het proberen en Hoogeveen is interessant omdat vanaf de tekentafel een nieuwe wijk wordt aangelegd. Je begint gewoon helemaal opnieuw en kijkt waar je tegenaan loopt. Dat is ook onze filosofie: eerst ontdekken en van daaruit inpassen in bestaande wijken. Dat is de kracht van ons.”

Voor meer informatie bezoek de website