De coronacrisis heeft in de vorm van ‘het hybride werken’ ook iets moois opgeleverd. Het is opeens heel gewoon dat je een à twee dagen vanuit huis werkt. Qua techniek is dat geen probleem. Maar hoe houd je de teambinding overeind en geef je leiding op afstand? Voor managers is dat soms balanceren. En omgekeerd is het voor de werknemer vaak zoeken naar een goede werk-privébalans.

Bijna twee jaar lang improviseren met werken op afstand heeft het kantoorleven blijvend veranderd. De technologische mogelijkheden om hybride te werken zijn al langer beschikbaar, maar dankzij corona nu ook omarmd. We hebben echt ontdekt dat een andere manier van werken op veel vlakken toegevoegde waarde biedt. Een steeds grotere groep werknemers werkt deels thuis. Voor ouders met jonge kinderen scheelt een of twee dagen vanuit huis werken heel veel logistieke stress. Je zit minder vast aan vaste kantoortijden en voor een overleg met klanten en collega’s op andere locaties is videovergaderen een superefficiënte uitkomst. Nu iedereen weer zonder restricties naar de werkvloer mag, willen werknemers nieuwe verworvenheden niet zomaar opgeven.

Werkdruk

Hybride werken is dus een blijvertje. Vanwege de talloze voordelen die het werknemers én organisaties biedt, maar zeker ook dankzij de vele ondersteunende technologieën en services (zoals device-as-a-service om slim te werken. De meeste werknemers willen de voordelen die het thuiswerken biedt, niet zomaar weer opgeven nu we gewoon weer naar kantoor kunnen. Bij de eerste uitbraak was het vooral de hectiek van ‘hoe gaan we dat allemaal organiseren?’. Hoe stroomlijn je de werkprocessen? Dat bleek minder gecompliceerd dan vooraf gedacht.

Het succes van hybride werken draait niet alleen om technologie. Organisaties hebben hun IT-omgeving en praktische zaken als het delen van bestanden inmiddels wel op orde. Online vergader- en samenwerktechnologieën maken het leven een stuk makkelijker, maar kunnen het sociale aspect van werk niet vervangen. Voor leidinggevenden was en is het de uitdaging om het team bij elkaar te houden. Een kwestie van loslaten en vertrouwen geven. Voor teamoverleg en informeel contact met collega’s is het kantoor over het algemeen de beste werkplek. Veel organisaties richten hun kantooromgeving opnieuw in, met flexibele werkplekken en huiskamerachtige plekken waar je elkaar kunt ontmoeten.

Thuisvoelen

Hybride werken vereist een andere inrichting van je organisatie en aansturing van je medewerkers. Het risico groeit dat de verbondenheid met de organisatie vervliegt en mensen het teamgevoel kwijtraken. Collega’s komen elkaar minder vaak informeel tegen doordat de thuiswerkdagen elkaar niet overlappen. Daarom is het extra belangrijker om aandacht te besteden aan de onderlinge verbinding, het ‘wij-gevoel’. Het vraagt extra aandacht en energie voor het welzijn van de medewerkers en initiatieven om het contact te onderhouden, om te polsen hoe het met mensen gaat. Wat hun ambities en wensen zijn.

Connectie maken en houden geldt al helemaal voor nieuwe collega’s. Het is belangrijk dat mensen zich zo snel mogelijk thuisvoelen in de organisatie. Dan gaat het niet alleen om de inhoudelijke kant van het werk, maar vooral om het gevoel dat je je snel op je plek voelt en binnen team landt. Het is de taak van het management en de HR-afdeling om iedereen aan boord te houden.