De gasprijs is het afgelopen jaar enorm gestegen en neemt de stroomprijs in deze stijging mee. Ondanks de onzekerheden en extra kosten die dat met zich meebrengt, voor zowel energieleveranciers als hun klanten, ziet energie-expert René van der Vegt er ook de positieve kant van in.

“De bewustwording over de energietransitie groeit hierdoor”, aldus de adviseur van Vanzelf en oud-handelsdirecteur van Eneco. “Ook mensen die voorheen nooit stilstonden bij hun energierekening, denken nu na over manieren om te besparen op hun energieverbruik. Dat zie je ook terug in de groeiende belangstelling voor duurzame energieoplossingen zoals zonnepanelen, warmtepompen maar ook isolatie.”

Los van deze positieve noot is het echter begrijpelijk dat consumenten zenuwachtig worden van wat er gebeurt op de energiemarkt. Afgelopen half jaar zijn veel klanten al geconfronteerd met forse tariefsverhogingen. Nu de eerste energieleveranciers hun variabele tarieven voor het komende half jaar bekend hebben gemaakt, blijken die tariefstijgingen gelukkig wel iets minder hoog dan verwacht.

“Energieleveranciers lijken de prijsstijgingen op de handelsmarkt niet helemaal door te belasten aan hun klanten”, ziet Van der Vegt. “We zien dat Vattenfall het komende jaar €300 meer vraagt aan haar klanten en Essent en Eneco €210 na aftrek van de eenmalige belastingtegemoetkoming.”

Hoewel de extra energiekosten dus minder zijn dan verwacht, is het nog steeds een flinke stijging voor veel huishoudens. Om die reden heeft de overheid eenmalig extra energietoeslag gereserveerd voor lagere inkomens. Woon je in een groter dan gemiddelde woning of is je huis slecht geïsoleerd dan pakt de kostenstijging veel hoger uit. Men kan overwegen die hoge tarieven voorlopig te accepteren en in het voorjaar over te stappen naar een vast contract met lagere tarieven. Maar of dat de beste keuze is, hangt natuurlijk van ieders (financiële) situatie en voorkeuren af.

Voor consumenten die zich in deze chaotische energiemarkt graag laten adviseren en ontzorgen door een partij met kennis en expertise is er Vanzelf.  De auto-saver die helpt bij het vinden van een goede energieovereenkomst en deze ook vernieuwt zodra dat gunstig is.

Meer informatie: wil je weten wat de hoge gasprijzen én de belastingtegemoetkoming voor jouw huishouden betekent? Ga naar vwww.vanzelf.nl