World Animal Protection is een wereldwijde dierenbeschermingsorganisatie met als missie: een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. “De aarde is niet bedacht voor mensen. We delen onze planeet met dieren. Dat schept een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met hen samen te leven,” meent World Animal Protection-directeur Dirk-Jan Verdonk.

Overal om ons heen kunnen we zien dat het niet goed gaat met de dieren en de wereld. We kunnen en móeten als mensen in actie komen. Door dieren te beschermen, helpen we niet alleen hen, maar helpen we ook de aarde.

Systematisch dierenleed

We worden geconfronteerd met groot, systematisch dierenleed en uitputting van de natuur. “We leven in een wereld waar dieren massaal worden gebruikt door mensen. Van de vee-industrie tot de reissector. Dieren zijn overgeleverd aan onze grillen,” aldus Verdonk. World Animal Protection maakt zich met name hard voor wilde dieren en dieren in de vee-industrie. “Wilde dieren worden vaak door mensen gebruikt voor vermaak. Denk aan dolfijnenshows, selfies met tijgers en olifantenritten.” De dieren lijden daar enorm onder. Ze kunnen geen natuurlijk gedrag vertonen en hebben een leven dat in de verste verte niet lijkt op een leven in het wild. Gevraagd naar successen noemt Verdonk de olifantenindustrie in Thailand. “Geen weldenkende Nederlandse toerist klimt nog op de rug van een olifant en er komen steeds meer veilige opvangplekken waar de olifanten in goede omstandigheden kunnen leven.”

Doodlopende weg

De hervorming van de internationale vleesindustrie heeft topprioriteit bij World Animal Protection. De organisatie zet zich in voor een diervriendelijk en duurzaam voedselsysteem. “Er leven tientallen miljarden varkens, kippen en koeien in de meest erbarmelijke omstandigheden. Dat móet veranderen. Niet alleen uit oogpunt van dierenwelzijn, maar ook vanwege de risico’s voor de volksgezondheid en de gevolgen voor het klimaat.” De Nederlandse vleesindustrie is onderdeel van een groter, wereldwijd probleem, benadrukt hij. “In Brazilië verdwijnt in hoog tempo regenwoud voor het verbouwen van soja om te voeren aan plofkippen en kooivarkens. Gebruik van pesticiden en ontbossing zijn grote bedreigingen voor dieren in het wild.”

Impact, groot en klein

De komende tien jaar zijn ontzettend belangrijk, waarschuwt Verdonk: “We zien ontbossing, klimaatverandering, diersoorten die uitsterven. Nu kunnen we het tij nog keren. Als het ons niet lukt op tijd de juiste afslag te nemen, wordt het lastig voor mens en dier. De consumptie van vlees is daar cruciaal in.” Hij is voorzichtig hoopvol. “Diervriendelijke alternatieven schieten als paddenstoelen uit de grond en ik zie een kentering bij het bedrijfsleven.”

De inspanningen van World Animal Protection hebben impact, constateert Verdonk tevreden. “Ik zie dat het denken over dierenwelzijn echt in beweging is. Het geeft vertrouwen dat we kunnen toegroeien naar een wereld die we kunnen doorgeven. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. We moeten beseffen dat het niet alleen gaat om wie er nu leeft, maar ook om alle dieren en mensen na ons.”

Door World Animal Protection op te nemen in het testament kunt u op een heel bijzondere manier bijdragen aan een diervriendelijke en duurzame wereld. Meer weten? Kijk op www.worldanimalprotection.nl/nalaten

World Animal Protection is wereldwijd actief, met veertien kantoren, van Canada en Australië tot China en Brazilië.