Om de kabinetsambities voor woningbouw waar te maken, is volgens Bouwend Nederland een brede aanpak noodzakelijk. Met oog voor ruimte, wetgeving, innovatie en de personeelstekorten.

Tot en met 2030 moeten er in Nederland ongeveer 900.000 woningen worden gebouwd. Dat is de grote ambitie van het kabinet. Tussen droom en daad staan echter wetten in de weg, en praktische bezwaren. Onder meer stijgende rentestanden en hogere materiaal- en grondprijskosten maken bouwen alleen maar duurder. Toch zijn er ook uitdagingen waar in de ogen van Bouwend Nederland, de branchevereniging van bouw- en infrabedrijven, wél iets aan te doen is. Belangenbehartiger Ruben Heezen vertelt: “In 2022 zijn er ruim 80.000 woningen in Nederland gebouwd. Een mooi aantal, maar we moeten versnellen. Dat kan onder meer door te zorgen voor voldoende ruimte om te bouwen. Nederland is een klein land, dus hier zijn allereerst duidelijke politieke keuzes voor nodig. Concreet betekent dit dat er meer plannen moeten worden gemaakt die zijn gericht op de vragen uit de markt. Met een goede balans tussen binnenstedelijk verdichten en buitenstedelijk uitbreiden. Om een voorbeeld te geven, de focus ligt nu nog te veel op het bouwen van appartementen in de stad, terwijl er juist vraag is naar betaalbare eengezinswoningen met een tuin aan de randen van een stad.”

Innovatie dankzij wetgeving

Om te bepalen waar je het beste kunt bouwen, is volgens Heezen bundeling van krachten vereist. “Benut de specifieke marktkennis die er is bij verschillende partijen. Kijk dus als gemeenten, provincies, corporaties en marktpartijen sámen naar de vragen uit de markt en de ruimte die er is. Het Noord-Hollandse Woningmakers Nederland is een goed voorbeeld van zo’n publiek-privaat samenwerkingsinitiatief.” Daarnaast moet de wet- en regelgeving faciliterend zijn en kaders scheppen waarbinnen ambitieuze woningbouw mogelijk is. Heezen: “Daarvoor is het van belang dat aanstaande wet- en regelgeving, zoals op het gebied van energieprestaties van gebouwen, water en biodiversiteit, in samenhang wordt bezien. En voorspelbaar is. Dat betekent dat de lat echt hoog mag liggen, maar dat als er eenmaal doelen en afspraken zijn, het niet steeds verandert. Door die samenhang en voorspelbaarheid lok je innovaties uit. Zoals in de nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg goed is gelukt. Door slim te bouwen wordt daar ingezet op versterking van de biodiversiteit.”

Integrale aanpak

Dan is er nog het personeelstekort in de bouw. Hoe kun je grote ambities waarmaken als er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt? Heezen: “Door slimmer bouwen en meer te industrialiseren los je het probleem al deels op. En met het Aanvalsplan Techniek, dat eind 2022 is gelanceerd, willen we vakmensen – van vmbo tot wo – aantrekken voor onze mooie en innovatieve sector.” Alleen met zo’n integrale aanpak en een stabiele vraag is het mogelijk om in 2030 grote aantallen toekomstbestendige, betaalbare en grootschalige nieuwbouwwoningen en bijhorende infrastructuur te realiseren.