Laat de zomer maar komen! De Nederlandse economie herstelt vlot en krachtig van de coronacrisis. De vooruitzichten zijn goed. Voor groeiende ondernemingen is goed personeel een belangrijk bezit. Het zijn de mensen die uw ambities tot een succes maken. Daarom is het zo belangrijk om de juiste mensen om u heen te verzamelen. Dat vraagt om een open blik bij de werving & selectie.

Een goed team is heel belangrijk. Gemotiveerde medewerkers zijn de cultuurbewakers van de onderneming. Daarom is het zaak om de beste mensen te werven en te binden. Zeker in een kenniseconomie als de onze. De kunst is om aan gekwalificeerd personeel te komen. Medewerkers die goed bij de cultuur passen. Het is belangrijk om te beseffen naar wat voor soort persoon je op zoek bent. Daarbij gaat het niet alleen om de harde eisen van de functie. Het profiel van de functie is het startpunt van de persoonlijke kwaliteiten die werkelijk nodig zijn. De diepgang die je van iemand verwacht. Bijvoorbeeld dat iemand niet alleen inhoudelijk, maar ook communicatief en relationeel heel sterk is. Of goed met stress kan omgaan. Betrokkenheid toont in de mens achter de klantvraag. De zachte criteria vind je niet op iemands c.v.

Marketingwijsheid

Het aantrekken en behouden van de beste mensen is van cruciaal belang om succesvol te groeien. Zeker in de Nederlandse kenniseconomie. Met de krapte op de arbeidsmarkt is de zoektocht naar goed personeel nog ingewikkelder. Het vereist een open blik, waarbij je ook buiten de gebaande paden moet leren kijken, en goed werkgeverschap. Om met het laatste te beginnen. Een marketingwijsheid luidt: het is vijf keer moeilijker een nieuwe klant te werven dan een bestaande klant vast te houden. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor een werknemer. Een goede, gemotiveerde werknemer is goud waard en vervang je niet zomaar. Bovendien is enthousiast personeel een magneet voor nieuw talent. Personeelsbinding begint met perspectief, scholing en kansen.

Kennis delen

Als uw onderneming groeit, moet u ook op zoek naar nieuw personeel. Daarbij is het belangrijk dat u als organisatie in de communicatie vooraf zorgvuldig nadenkt over het profiel van de onderneming én het profiel en de eigenschappen van de kandidaten die u zoekt. Motivatie is vaak net zo belangrijk als de skills. De economie zit in een transformatie. Veel traditionele banen verdwijnen. In de bankensector zijn duizenden banen geschrapt en liggen nieuwe ontslaggolven in het verschiet. Werknemers en zzp’ers in de cultuur- en evenementensector maken een overstap. En dan is er ook nog de grote groep 55-plussers die moeilijk aan het werk komt, maar rijk aan ervaring is en graag wil werken, zij het liever niet meer vijf dagen in de week. Ze vinden het leuk om hun kennis over te dragen en met anderen te delen. Veel van de vragen die bij de ondernemer spelen, heeft hij of zij al vijf keer meegemaakt. Vaak kan dit ook in de vorm van een tijdelijk of interim dienstverband.

Daarin schuilt een belangrijke boodschap. Kijk verder bij de zoektocht naar talent en gemotiveerd personeel. Als u zich wat nader verdiept in de arbeidsmarktcijfers, ziet u dat er meer is dan de lage werkloosheidscijfers. Maar liefst vier miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar hebben om uiteenlopende redenen geen werk (bron: CBS, juni 2021).