Academica University of Applied Sciences leidt de leiders van morgen op met behulp van eigentijdse bachelor-master opleidingen. het MBA-programma van Academica daagt de student uit om duurzaamheid te integreren in zijn denkwijze en benadering van zakelijke vraagstukken.

De opleiding legt de nadruk op de verwevenheid van duurzaamheid en persoonlijk leiderschap. Hierdoor worden de studenten bewust van hun potentieel om impact te realiseren.

Onderwijs en leiderschap

‘Goed leiderschap is nodig uit het oogmerk dat we keuzes en beslissingen nemen die verder reiken dan morgen en overmorgen. Die duurzaamheid van de keuzes in zich draagt. Dat een leider beseft: wat ik doe heeft impact op mijn medewerkers en waar ik als bedrijf in de samenleving sta,’ vertelt Academica-bestuurder Margareth de Wit. ‘We klagen veel in Nederland over gebrek aan leiderschap. Er is behoefte aan mensen die het roer in handen nemen op heel veel vlakken.’

Academica heeft twee faculteiten: de School for Education and Society en de School for Leadership and Sustainability. ‘Die hebben we niet zomaar gekozen. Onderwijs en leiderschap zijn essentiële pijlers om als samenleving en wereld met elkaar duurzaam te kunnen blijven bestaan. Zonder uitstekend onderwijs kun je geen gezonde samenleving bouwen,’ verklaart De Wit. Het MBA-programma van Academica daagt de studenten uit om duurzaamheid te integreren in de eigen denkwijze en benadering van (zakelijke) vraagstukken. ‘Je wordt gedwongen om jezelf af te vragen: wat wil ik en waarin wil ik het verschil maken? Wat doe ik al en wat zou ik nóg meer willen doen?’ De opleiding is gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling op het gebied van leiderschap. Academica leert studenten om bewust na te denken over de impact die hij of zij heeft op vier niveaus: “ME – WE – WORK – WORLD”.

B Corp-community

De twee statements van Academica luiden: “zonder uitstekend onderwijs geen gezonde samenleving”, en “zonder uitstekend leiderschap geen goede keuzes en beslissingen om ons op het goede pad te houden met oog voor elkaar en voor het milieu en klimaat”. Sinds 1 juni 2023 mag Academica University zich een B Corp noemen. De Wit vertelt vol trots: ‘Als lid van de wereldwijde B Corp-community kunnen we onze missie – “Een beter leven door beter onderwijs, transparant bestuur en leiderschap en een focus op duurzaamheid” – nog beter nastreven.’ Als je een B Corp wil worden, word je begeleid in de bewustwording waar je als organisatie je impact zou willen vergroten. Dat gebeurt aan de hand van vijf duurzaamheidswaarden voor je organisatie: Workers, Customers, Community, Governance en Environment. Zo bouw je aan een duurzame bedrijfsvoering die hét verschil maakt. ‘De B Corp-beweging is bedoeld om organisaties heel bewust te laten nadenken: wat is mijn bestaansrecht in deze wereld? En kan ik een positieve bijdrage leveren aan de samenleving? De quote die B-corp daarvoor gebruikt luidt “Business as a force for good” (ondernemen als positieve kracht, red.).’

Shareholder value moet meer zijn dan meer geld voor aandeelhouders, benadrukt De Wit. ‘We hebben decennialang politiek en beleid gevoerd om alleen maar te groeien. De korte termijn heeft op veel vlakken zegegevierd. Tegelijkertijd hebben we te weinig aandacht gehad voor mens en duurzaamheid. Wat de impact op de omgeving is van een vervuilende fabriek. Hoe we mensen op een goede manier kunnen inzetten, waardoor ze trots kunnen zijn op hun werk.

Sinds 1 juni 2023 mag Academica University of Applied Sciences zich een B Corp noemen.

360-graden feedback

‘De MBA leert je anders kijken naar dingen, vanuit verschillende belanghebbenden. Vanuit welk perspectief kijkt hij of zij er naar. En dat doe je ook nog eens aan de hand van de wetenschappelijke theorie die je krijgt aangereikt. Dat helpt met anders denken,’ vertelt MBA-student en eigenaar van een fysiotherapiepraktijk Daniël Buth. ‘Je wordt enorm gestimuleerd. “Ga de bühne op, ga aan de slag!” De combinatie van theorie en doen, lef hebben, helpt enorm. Zeker als je het hebt over duurzaamheid. Voor mij is dat niet alleen het milieu, maar ook de problemen waarover we het in de zorg hebben, zoals de inzetbaarheid van medewerkers en nadenken over een duurzaam verdienmodel. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Hoe houden we mensen gezond, met preventie, in plaats van ze alleen maar beter maken? De focus op duurzaamheid helpt om een bredere kijk te krijgen op de eigen leiderschap en bedrijfsvoering. ‘Je bent tijdens de MBA met elkaar aan het sparren: hoe is het in jouw branche? Dat voorkomt de blinde vlek die we in de zorg hebben en je als mens ook hebt. En je krijgt les van professoren die uit heel andere sectoren komen en de zorg vanuit een heel andere hoek bekijken,’ verklaart Buth. ‘Je kijkt met elkaar. Je moet bijvoorbeeld je eigen casus aan elkaar presenteren. Dan gaat het er soms pittig aan toe, op een leuke manier. Dat is heel leerzaam. Er worden kritische vragen gesteld. Als je het zo doet? Hoe zie je dit dan? Dat is erg leuk om met elkaar te doen.’

‘Je leert ontdekken waar je krachten liggen. Waarmee kun je impact maken? Die krachten gaan we benutten. Dat maakt je de leider die echt het verschil gaat maken. Datgeen waar je goed in bent – waarvan de organisatie zegt: daar hebben behoefte aan –, en waar je passie ligt,’ besluit De Wit.

Ontwikkel jezelf bij Academica, hét geaccrediteerd instituut voor Hoger Onderwijs.