De Nederlandse overheid wil dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie heeft. Rijkswaterstaat wil zelfs al in 2030 circulair werken. Dat lukt alleen door in de gehele keten samen te werken. De invoering van een materialenpaspoort voor bouwkundige installaties, zoals Croonwolter&dros heeft, is een essentiële stap in de goede richting.

Om materiaal herinzetbaar te maken in de keten, moet het zichtbaar worden, zo luidt een van de bekendste uitspraken van Cradle-2-Cradle architect Tomas Rau. Doordat je zichtbaarheid geeft aan materialen geef je het een identiteit. Dan pas kun je het hebben over zaken als de restlevensduur. Precies dát is wat het materialenpaspoort doet.

Materialenpaspoort

Croonwolter&dros focust op de installatiekant. We zien kans om de restlevensduur van de vervangen installaties beter te benutten. Materialen zijn vaak nog in uitstekende technische staat, maar de technologie ontwikkelt zich zo snel, dat er op een gegeven moment nieuwe klimaatinstallaties, camera’s en lampen móeten worden geplaatst. Stap 1 is een materialenpaspoort bij bouwwerken. Dat documenteert welke materialen er binnen een bouwwerk aanwezig zijn, welke hoeveelheden en bijvoorbeeld wat de levenscyclus is. Dat maakt dat je het ook (her)gebruikt wanneer het kan. Hiertoe werkt Croonwolter&dros aan een platform – ‘Exchange’ – dat vraag en aanbod uit de keten bij elkaar brengt.

Ontwerpfase

Circulariteit is een motor voor innovatie. In de ontwerpfase maak je de belangrijkste beslissingen. We proberen samen met leveranciers een zo hoog mogelijk niveau op de R-ladder te bereiken. Er is zoveel wat je kunt doen. Niet alleen qua verlengen van de levensduur en hergebruik van de grondstoffen, maar ook hoe je de apparatuur nóg energiezuiniger kunt maken. Zelfs van een product dat je alleen maar kunt recyclen – een van de onderste stappen van de R-ladder – wil je wel degelijk weten hoe dat gedemonteerd en afgevoerd moet worden.

bezoek de website voor meer informatie www.croonwolterendros.nl