Veel mensen hebben last van een overactieve blaas en urine-incontinentie. Dit heeft een grote impact op de kwaliteit van leven die zij ervaren. Het onderzoek naar de oorzaken én het kiezen van de best passende behandeling duurt vaak lang.

De afdeling Urologie van het Maastricht UMC+ heeft, in samenwerking met Medtronic en Patient Journey App, een app ontwikkeld om het zorgpad van de patiënt te verbeteren. Functioneel uroloog Martijn Smits is gespecialiseerd in de behandeling van de overactieve blaas. Hij omschrijft de klachten als het “syndroom van symptomen”. ‘Het is geen ziekte. Aandrang is de gemene deler. Je moet vaak plassen. Je plast kleine beetjes. Je bent vaak te laat bij de wc. Of je moet ’s nachts de hele tijd je bed uit om te plassen.’

Sacrale modulatie

Kenmerkend voor een overactieve blaas is het ongecontroleerd samentrekken van de blaasspier of het gevoel hiervan te hebben. ’Dit kan verschillende oorzaken hebben. Dat maakt de behandeling ook zo ingewikkeld,’ verklaart Smits. Een eerste, belangrijke stap is het uitsluiten van specifieke oorzaken, zoals neurologische aandoeningen. Artsen zijn nog steeds niet goed in staat om aan te geven welke behandeling het beste werkt voor een individuele patiënt, vertelt de uroloog. ‘Dat betekent dat je met de minst ingrijpende aanpak begint, zoals minder koffie en voldoende water drinken. Als dat niet werkt, zet je steeds weer een volgende stap. Een van de behandeling die wordt toegepast bij patienten die geen baat hebben van de minder ingrijpende behandelingen, is sacrale neuromodulatie, waarbij met een soort pacemaker de blaas beter wordt gecontroleerd. De pacemaker reset als het ware het plasgedrag. Het zou geweldig zijn als we sneller tot de best passende behandeling zouden kunnen komen.’

Inzicht via een app

In de afgelopen jaren heeft de afdeling Urologie in samenwerking met Medtronic een werkwijze ontwikkeld die sneller inzicht geeft in de best passende behandeling, vertelt Smits: ‘Door alle verschillende behandelingen van een overactieve blaas te koppelen aan karakteristieken van een patiënt zoals leeftijd en ziektegeschiedenis, versnellen we de beslisboom. Onze werkwijze is gebaseerd op de uitgangspunten van value-based health care, ofwel uitkomstgerichte zorg. Dat helpt ook om het hele zorgpad zo goed mogelijk in te richten, dus van het eerste consult tot het einde van de behandeling.’

De op maat ontwikkelde Patient Journey app speelt hierin een belangrijke rol. De patiënt krijgt voorafgaand aan het eerste bezoek aan de poli een vragenlijst opgestuurd. ‘Aan de hand van de antwoorden kunnen we meteen de eerste vervolgstap in het zorgpad aanbieden. Ik kan het tijdens het eerste consult met de patiënt meteen hebben over een passende behandeling. Dat is de eerste winst. Een tweede voordeel is dat je tijdens de behandeling op afstand het effect van de behandeling inzichtelijk kunt maken. We gebruiken hiervoor een plasdagboek en gevalideerde vragenlijsten. De resultaten hiervan zijn in te zien door het behandelteam én door de patiënte’ zelf.’ Patiënten krijgen via de app daarnaast continu informatie over de onderzoeken, het verloop van de behandeling en de voorbereiding op afspraken. Doordat patiënten weten wat er van hen wordt verwacht, hebben ze meer regie over hun behandeling. Zijn er vragen over de behandeling of bijvoorbeeld medicatie? Dan kunnen ze die ook via de app stellen. ‘Door deze combinatie van educatie, dataverzameling en communicatie zorgen we er samen met de patiënt voor dat we de juiste zorg leveren, op het juiste moment, voor de juiste patiënt.’

Voor meer informatie over de mogelijkheden bezoek de website van Medtronic.