Met de petitie ‘Pas de pensioenwet aan!’ wil een coalitie van ouderenorganisaties het parlement bewegen het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet nog eens kritisch tegen het licht te houden. John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden: “Pensioen gaat ook over vertrouwen. En dat vertrouwen komt met dit voorstel zeker niet terug. Integendeel.”

De lange weg naar een nieuw pensioenstelsel zou bij akkoord van de Tweede en Eerste Kamer per 1 januari 2023 zijn beslag moeten krijgen in de vorm van een nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Een jaar later dan oorspronkelijk gepland. Dat is niet zo verwonderlijk, het gaat over zeer complexe wetgeving. Wat speelt er?

Behoud van koopkracht

“De wet zou tot een koopkrachtig pensioen moeten leiden,” legt John Kerstens uit. “Maar doet dat niet. De pensioenen zijn de laatste 13 jaar niet geïndexeerd. Sinds 2010 zijn aanvullende pensioenen meer dan een kwart minder waard geworden. Vanaf nu moeten pensioenen weer omhoog. Dat kan ook. Maar het wetsvoorstel brengt dat dus niet dichterbij. Er moet bovendien iets aan die achterstand gebeuren. Dat is echt noodzakelijk. Immers, als je met een slecht pensioen instapt in het nieuwe stelsel, blijft het een slecht pensioen.”

Black box

De pensioenpot moet straks eerlijk worden verdeeld over de individuele pensioenpotjes van alle deelnemers, zowel werkenden als gepensioneerden. “Er zit 1800 miljard euro in de Nederlandse pensioenpot,” aldus Kerstens. “Senioren moeten erop kunnen vertrouwen dat bij die verdeling rekening wordt gehouden met wat ze de afgelopen jaren zijn misgelopen. Tot nu toe is die verdeling echter nog een black box. Dat kan natuurlijk niet.”

Meer zeggenschap

Een laatste eis is dat gepensioneerden meer zeggenschap krijgen over hun pensioen. Niet alleen in de aanloop naar het nieuwe stelsel, maar ook daarna. En dan niet op papier, maar ook echt. Nu is voor hen alleen een ‘hoorrecht’ voorzien en geen echte medezeggenschap. “Raar als het gaat om geld dat je zelf hebt gespaard,” vindt Kerstens. “De conclusie over dit zeer complexe wetsvoorstel kan naar onze overtuiging niet anders luiden dan: Het is niet uit te voeren, niet uit te leggen en niet te begrijpen. En het doet bovendien niet wat is beloofd.”

De petitie ‘Pas de pensioenwet aan!’ is een initiatief van de Seniorencoalitie, die bestaat uit Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM. Bij het afsluiten van deze kopij stond de teller op meer dan 40.000. Ga naar pasdepensioenwetaan.nl om de petitie mede te ondertekenen.