Eenmalig gebruik van houten pallets heeft een grote negatieve impact op het milieu. Maar bedrijven zijn niet ingericht op het retour halen voor hergebruik. 2Return faciliteert zo’n systeem en biedt bedrijven een oplossing voor duurzaam emballagegebruik.

Een kwart van de honderd miljoen kubieke meter gezaagd hout wordt jaarlijks verbruikt voor de productie van houten verpakkingen

Is het een blinde vlek voor veel bedrijven? Jaarverslagen reppen van duurzame productieprocessen en een focus op het minimaliseren van de negatieve impact op het milieu. Geleverde producten dragen een duurzaamheidsstempel, maar de emballage, denk aan de pallet voor het transport, lijkt buiten het blikveld te vallen. Terwijl juist daar ook veel milieuwinst valt te behalen. Liefst een kwart van de honderd miljoen kubieke meter gezaagd hout wordt jaarlijks verbruikt voor de productie van houten verpakkingen. Negentig procent van de pallets wordt gemaakt van hout. Van diezelfde pallets is aanzienlijk deel voor eenmalig gebruik. Met andere woorden: we gebruiken een duurzaam en schaarser wordend basismateriaal dat een belangrijke rol speelt in het terugdringen van de opwarming van de aarde (hoe meer bomen, hoe beter en sneller we dat doel bereiken) als wegwerpartikel.

‘Ik weet niet of het een blinde vlek is,’ zegt Toine Domensino, managing director van 2Return. ‘Misschien toch eerder een vanzelfsprekendheid die we nog kennen uit de oude economie. Kosten worden doorgerekend in de consumentenprijs, milieueffecten worden er nog niet aan toegerekend. Toch moet je je afvragen of deze situatie nog wel acceptabel en vol te houden is.’

Minder uitstoot

De besparingen bij meervoudig gebruik van pallets zijn aanzienlijk. Cijfervoorbeelden tonen aan dat een pallet dat vier à vijf keer wordt gebruikt in plaats van één keer tot 75 procent minder CO2-uitstoot oplevert. ‘Natuurlijk zijn er knelpunten bij een meervoudig gebruik van pallets,’ zegt Domensino. ‘Bedrijven zijn niet ingericht op het retour halen. Zo’n pallet gaat mee in de keten, van afnemer naar klant, en verdwijnt uit het zicht van de producent. Daar bestaat een oplossing voor, maar daar wordt vaak niet aan gedacht. Er zijn ook redenen om specifiek alleen nieuwe pallets te willen aanschaffen, denk aan het uitsluiten van contaminatie. Dan wil je uitsluiten dat jouw product op een ladingdrager terechtkomt waarvan je de herkomst niet kent. Maar ook jouw nieuwe pallet kan nog altijd worden hergebruikt, daar zou je bij moeten stilstaan. Dat gebeurt nu te weinig, het is een traject dat vaak wordt vergeten.’

Domensino wil maar zeggen: als er een pallet vrijkomt, doe er iets mee. ‘Eenmalig gebruik leidt er ook toe dat er zo goedkoop mogelijk wordt ingekocht. Je past zo min mogelijk hout toe, voor pallets die niet heel robuust zijn en vaak behoorlijk beschadigd uit een transport komen. Daar schuilt een paradox in: weinig hout toepassen, lijkt misschien beter voor het milieu, maar is dat door de eenmalige toepassing niet. Pallets robuuster maken, zodat ze vaker kunnen worden gebruikt, leidt uiteindelijk altijd tot een grotere milieuwinst.’

Circulair model

Duurzame, robuuste pallets voor meermalig gebruik behouden langer hun draagkracht en zijn gemaakt van duurzaam hout met een FSC-keurmerk, dat een verantwoorde en klimaatvriendelijke manier van bosbeheer garandeert. Door tijdig onderhoud en eventuele reparatie blijft de kwaliteit optimaal en wordt de levensduur verlengd. Precies dat is waar 2Return de regie over voert. Domensino: ‘We helpen bedrijven een circulair model op te zetten waarbij pallets na gebruik bij klanten worden opgehaald en opnieuw worden ingezet. We faciliteren met 2Return het retour halen, het onderhoud en het op duurzame wijze geschikt maken voor hergebruik, door dezelfde klant of een andere.’

Met name in de bouwwereld heeft 2Return, sinds de oprichting in 2010, een grote expertise opgebouwd. Domensino: ‘We werken inmiddels met een zeer sophisticated operationeel systeem waarin het voor de eindgebruiker heel eenvoudig is om pallets aan te melden voor retournering. Voor de retouren hebben we depots door heel Europa. We maken gebruik van een uitgebreid netwerk van transporteurs zodat we het aantal gereden kilometers zo laag mogelijk kunnen houden – wat weer een grote besparing van brandstof en dus CO2-uitstoot oplevert.’

Positief verhaal

De belangstelling en het enthousiasme voor het retour- en hergebruiksysteem van houten pallets groeit, merkt Domensino op, mede door de schaarste en de gestegen houtprijs. Domensino: ‘Als je ineens 25 euro moet betalen voor een eenmalig pallet in plaats van twaalf euro, dan is dat op basis van bijvoorbeeld 100.000 pallets een smak geld. Daarvan kun je je afvragen of je het nog in de kostprijs kunt verrekenen.’ Toch legt Domensino de nadruk vooral op wat hij het positieve verhaal noemt: ‘Het doel is: de houtconsumptie fors terugdringen en zo onze planeet tijd geven zich te herstellen van de schade die we hebben toegebracht. Maak daar als bedrijf je drijfveer van, dat is mijn appèl aan de leidinggevenden. Met 2Return kunnen we, als specialist op het gebied van duurzaam emballagebeheer, dat streven faciliteren.’

Meer weten over de diensten van 2Return? Ga naar www.2return.nl of vraag gratis de whitepaper aan over de oplossingen 2Return voor duurzaam emballagegebruik: info@2return.nl