Haarlemmermeer gaat als eerste gemeente het nieuwe 100% circulaire asfaltmengsel van Dura Vermeer in de praktijk toepassen. Het bedrijf introduceert het mengsel in een Zwanenburg, waar Dura Vermeer en hoofdaannemer Fronik Infra werken aan de reconstructie van de weg.

Eerste 100% circulaire asfalt- mengsel Dura Vermeer heeft het circulaire asfaltmengsel ontwikkeld in samenwerking met Roof2Road, specialist in het recyclen van bitumendaken. Arjan Mooije- kind, hoofd Asfaltontwikkeling bij Dura Vermeer: ‘Dit mengsel bestaat volledig uit secundaire bouwstoffen.

Er worden geen nieuwe “virgin” bouwstoffen toegevoegd. Daarom kunnen we als eerste in de markt dit mengsel echt 100% circulair noemen. Het bevat eco zand en eco granulaat dat vrijkomt bij de thermische reiniging van teerhoudend asfalt, asfaltgra- nulaat en bitumenhoudende dakbedekking afkomstig van sloopdaken.

De kwaliteit van het mengsel is hoog omdat we de samenstelling bij de productie kunnen beïnvloeden. Dit in tegenstelling tot een 100% Partiële Recycling (PR), waarbij de kwaliteit afhangt van het vrijgekomen gefreesde materiaal van de oude weg.

De hoogwaardige eigenschappen van het gemodificeerde bitumen van oude dakbedek- king verbeteren de kwaliteit van het asfalt. Dat maakt dit mengsel constructief en in levensduur minimaal gelijkwaardig aan bestaande mengsels. Maar wel 100% circulair met een zeer lage milieu-impact.’ Hogere kwaliteit asfalt tegen dezelfde kosten als een traditioneel mengsel Jeroen Turenhout, bedrijfsleider bij Dura Vermeer, is blij met dit duurzame project en de op- drachtgever. ‘We hergebruiken waardevolle bitumen van gebruikte daken, zodat de grondstoffen behouden blijven.

Dit betekent upcycling van asfaltwegen en de hoogste graad van circulariteit. Een betere kwaliteit asfalt tegen dezelfde kosten als de reguliere niet-circulaire mengsels. Jos Ruigrok, adviseur Duurzaamheid bij de gemeente Haarlemmer- meer, werkt graag mee. ‘We
zijn als gemeente aangesloten bij ketenoverleggen met opdrachtnemers en leveranciers om daarmee een bijdrage te leveren aan nieuwe duurzame oplossingen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden bezoek de website