Om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord te voldoen, moet de CO2-uitstoot in Nederland drastisch worden verminderd. Een van de maatregelen hiervoor is het ‘Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit’, dat vanaf 1 januari 2024 van kracht gaat. Uit onderzoek van XXImo blijkt dat veel werkgevers nog onvoldoende zijn voorbereid op de komende CO2-meetplicht.

Zakelijk Nederland onvoldoende voorbereid
De resultaten van het onderzoek van XXImo zijn zorgelijk. 30 procent van de werkgevers met meer dan 100 medewerkers in dienst heeft nog nooit gehoord van de aanstaande rapportageplicht. Bij de groep met 1000+ medewerkers is dat zelfs 37 procent. ‘Ondanks dat deze maatregel al lange tijd bekend is en meermaals is uitgesteld, is het opvallend dat een groot deel van de bedrijven nog niet op de hoogte is van wat er op hen afkomt. Er is nog veel werk aan de winkel,’ stelt Jur Huber, hoofd productontwikkeling en innovatie bij XXImo.

Wat precies moet worden geregistreerd is ook bij lang niet alle werkgevers duidelijk. De antwoorden geven divers beeld, want wat wordt precies onder woon-werkverkeer en zakelijke ritten verstaan? In binnen- en buitenland? Ook de privékilometers? Voor welk vervoer? Opvallend is dat het merendeel van de respondenten denkt dat ze alleen de kilometers van gemotoriseerd verkeer moeten registreren, zoals autokilometers, terwijl kilometers te voet, per fiets of met het openbaar vervoer niet geregistreerd hoeven te worden. ‘Het tegendeel is waar,’ zegt Huber. ‘Je zult alle kilometers moeten registreren om een goed beeld te krijgen van de gemiddelde uitstoot. Daarom moeten werkgevers nadenken over een oplossing waarmee ze alle ritten via één platform kunnen registreren.’

Slim reizen en administreren zonder gedoe
De mobiliteitsoplossing van XXImo sluit 100% aan bij de nieuwe manier van werken, reizen en administreren. Het bedrijf bestaat dit jaar 12 jaar. Het is een van de eerste, zo niet de eerste speler op de mobiliteitsmarkt. Huber: ‘Toen we begonnen waren we te vroeg, we liepen voor op de tijd. Inmiddels is de markt klaar voor een mobiliteitsoplossing in de breedste zin van het woord, qua duurzaamheid en flexibiliteit.’ Wat XXImo uniek maakt, is de flexibele en schaalbare mobiliteitskaart die in heel Europa uitgegeven kan worden. Werkgevers stellen per medewerker in van welke mobiliteitsdiensten ze gebruik mogen maken, tegen welk budget, in welke regio en hoe vaak. ‘Gesterkt door een principal membership met Visa en een licentie van De Nederlandsche Bank kunnen we in heel Europa innovatieve betaaldiensten verlenen in het mobiliteitsspectrum, van elektrisch laden tot deelmobiliteit en van openbaar vervoer tot vlieg- en treintickets,’ aldus Huber. ‘Onze mobiliteitskaart is ook beschikbaar via Apple Pay en Google Pay, waardoor XXImo-klanten volledig kaartloos door het leven kunnen gaan.’

Duurzaamheid
XXImo biedt een oplossing waarmee je niet alleen kunt rapporteren op de CO2-uitstoot, maar biedt ook diverse stuurelementen om de uitstoot te verminderen. Alle reizen van medewerkers die betaald worden met de mobiliteitskaart worden automatisch inclusief CO2-uitstoot geregistreerd. En alle medewerkers die reizen met een eigen vervoersmiddel, zoals (elektrische) auto, fiets of te voet, kunnen via de app hun kilometers bijhouden en declareren. Op deze manier biedt het bedrijf een integrale oplossing voor het administreren van reizen en de bijbehorende uitstoot. ‘De échte kracht zit ‘m echter in instrumenten om groener reisgedrag te stimuleren,’ aldus Huber. ‘Via ons platform kan je bijvoorbeeld een variabele kilometervergoeding inregelen, waarbij je groene kilometers met de fiets of elektrische auto hoger vergoedt. Op deze manier stimuleer je medewerkers om bewustere keuzes te maken.’ Diverse grote bedrijven zetten samen met XXImo flinke stappen op het gebied van duurzaamheid, zoals ING en Unilever. Al met al is het verduurzamen van zakelijke mobiliteit een complex vraagstuk waarbij verschillende factoren en oplossingen komen kijken. Huber: ‘Het is belangrijk voor bedrijven om hun mobiliteitsbeleid te heroverwegen en te investeren in duurzame oplossingen. Het gaat niet alleen om het verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook om het creëren van een flexibele en aantrekkelijke werkomgeving voor medewerkers.’

Download het volledige onderzoeksrapport “De verplichte CO2-rapportage: zijn werkgevers er klaar voor” bezoek de website en download het rapport.