Met de Wet kwaliteitsborging in de bouw, die als beoogde ingangsdatum januari 2022 heeft, wordt het toezicht op kwaliteit in de bouw anders ingericht. Wytzejan de Jong van Woningborg ziet het als een uitgesproken kans om de faalkosten en verspilling in de bouw terug te dringen.

Woningborg is een waarborgverzekeraar en kwaliteitsborger in de bouwsector. De aanpak van het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) werkt risico gestuurd en proactief. Bouwplannen worden beoordeeld op kwaliteit, duurzaamheid en deugdelijkheid “We waarborgen en controleren de kwaliteit in het voortraject én tijdens het bouwproces.” Hierdoor is tijdig herstel vaak nog mogelijk wat faalkosten voorkomt en verspilling tegengaat. Nieuw bij de nieuwe wet is het opstellen van een borgingsplan, om tijdens de verschillende bouwfases kwaliteitscontroles uit te voeren.”

Faalkosten

De Jong ziet het borgingsplan als een mooi instrument voor extra grip op de bouwkosten. “Je vergaart een bron van kennis om met name de faalkosten in de bouw te verlagen.” Dit zijn de kosten die bouwers maken door fouten in het ontwerp en om zaken te herstellen die niet volgens de specificaties zijn geproduceerd of die niet voldoen aan de verwachtingen. Dit gaat ten koste van de winstmarges van bouwbedrijven. Bij een enquête van ABN AMRO schatten bedrijven de faalkosten op vijf procent van de aanneemkosten. Hiermee worden miljarden euro’s verspild.

Technisch ABC

“Als waarborgverzekeraar en kwaliteitswaarborger verzamelen we gigantisch veel informatie tijdens de bouw over de kwaliteit,” vertelt De Jong. “Die kennis is verzameld op een kennisplatform (technischABC.nl) en wordt gedeeld door middel van trainingen. Het uiteindelijk doel is om verspilling in de bouw tegen te gaan en te verduurzamen. De ervaring die we opdoen helpt de bouwsector om naar de toekomst toe de juiste duurzame keuzes te maken.”

25.000 certificaten

Woningborg zet zich in voor de mensen die een nieuwbouwwoning kopen of willen laten bouwen. De verzekeraar en kwaliteitsborger verstrekt jaarlijks rond de 25.000 waarborgcertificaten.

Lees alles over kwaliteitsborging met Woningborg op woningborg.nl/wtt