Dat de coronacrisis ook voor goede doelen grote impact had, zal niemand verbazen. Campagnes en evenementen vielen stil, collectes werden opgeschort. Toch veert de sector overeind, krachtiger dan voorheen. Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland, legt uit waarom.

“De coronamaatregelen hadden enorme invloed op onze activiteiten en campagnes,” vertelt Margreet Plug. “Neem bijvoorbeeld de gezondheidsfondsen. In de ziekenhuizen kwam de volledige aandacht te liggen op acute patiëntenzorg. Daardoor kwamen veel onderzoeken tijdelijk stil te liggen en liepen vertraging op. Maar ook waar direct contact met mensen een grote rol speelt, moesten goede doelen hun werk aanpassen. Denk aan de Alzheimer Ontmoetingscafé’s, de bezoeken van de CliniClowns in het ziekenhuis of de pleziertochten voor mensen met een lichamelijke beperking van de Zonnebloem.”

Veerkracht

Ondanks alle tegenvallers ziet Margreet Plug echter ook een veerkrachtige sector. “Goede doelen bundelen hun krachten om hun werk te kunnen voortzetten of nieuwe activiteiten te ontwikkelen die de samenleving door de coronacrisis heen helpen. Goede doelen laten zien dat ze, juist in deze tijd, relevanter zijn dan ooit. De veerkracht komt ook tot uitdrukking in de snelle omslag die goede doelen hebben gemaakt naar online. In hun werk, maar ook in de manier waarop ze contact zoeken met donateurs. We zien dat de bereidheid om maatschappelijke doelen te steunen groot is.”

Verschillen

Uit onderzoek onder de aangesloten leden bij Goede Doelen Nederland blijkt dat de totale inkomsten van goede doelen in 2020 licht zijn gestegen ten opzichte van 2019. Dit geldt met name voor grote goede doelen. Bij middelgrote en kleine organisaties is wel sprake van een daling in inkomsten (van respectievelijk 6% en 9%) ten opzichte van 2019. Dit wordt ook bevestigd door onderzoek van het CBF, de Toezichthouder Erkende Goede Doelen en de Radboud Universiteit. Zij constateerden begin dit jaar al dat goede doelen in 2020 gemiddeld 6% inkomstenverlies hadden door de coronacrisis, maar benadrukten dat er wel grote verschillen tussen goede doelen zijn. “De kleinere goede doelen hebben het financieel een stuk lastiger dan de grote,” erkent Margreet Plug.

‘Goed doen’

Nederland kent een rijke traditie als het gaat om ‘goed doen’. ‘’Dat zit diepgeworteld in het DNA van de Nederlandse burger en vertaalt zich ook in nalatenschappen aan goede doelen,” weet Margreet Plug. “Mensen die besluiten na te laten aan een goed doel laten zo zien dat ze het belangrijk vinden dat er, ook als zij er niet meer zijn, wordt doorgewerkt aan hun ideaal. Dat is heel mooi. Ons meest recente onderzoek onder onze leden bevestigt dit. Ook in 2020 zijn de inkomsten uit nalatenschappen aan goede doelen ten opzichte van 2019 licht gestegen.” Margreet Plug is zichtbaar verheugd: “Daar zijn we ontzettend blij mee! Het stelt goede doelen immers in staat hun maatschappelijke doelen te realiseren en bij te dragen aan een duurzame, rechtvaardige en gezonde samenleving.”