Toezichthouder CBF toetst meer dan 600 goede doelen in Nederland, van klein tot groot. Deze ontvangen samen meer dan 80 procent van het geefgeld, 4,2 miljard euro. “Ieder goed doel heeft zijn eigen droom, zijn eigen manier waarop die bijdraagt aan een betere wereld,” stelt CBF-directeur Harmienke Kloeze.

“Ik geloof in de kracht en waarde van filantropie. Ik vind dat het noodzakelijk is voor de samenleving en de wereld mooier maakt, een betere plek maakt,” vertelt Harmienke Kloeze. “Als je een goed doel steunt, maak je mede mogelijk dat die droom dichterbij komt. Wanneer je dat ook nog kan doen wanneer je je eigen leven hebt geleefd, via je testament, is dat een mooie manier om iets na te laten.”

Maatschappelijke uitdagingen

“Het mooie van betrokkenheid bij een goed doel is dat je niet passief bent. We hebben allerlei maatschappelijke uitdagingen. Je kunt je daardoor overweldigd voelen en denken ‘wat kan ik daaraan doen?’ Maar je kunt er wel iets aan doen. Alle kleine beetjes tellen op. En het verandert jezelf in iemand die niet ondergaat, maar in actie komt. Je doet iets. Dat hoeft niet in geld zijn. Nederland is een land waar veel wordt gegeven en veel vrijwilligers zijn. Een land van solidariteit.” In de coronatijd bewijst de filantropie opnieuw zijn waarde, constateert Kloeze. “Door mensen die het moeilijk hebben of eenzaam zijn te steunen, maar ook bij onderzoek naar de gezondheidseffecten van corona.”

Geven met je hart

Enkele jaren terug is het toezicht op de goede doelen geëvalueerd, samen met de sector. “De overheid vindt goed toezicht op filantropie belangrijk, omdat de goede doelensector een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving,” vertelt Kloeze. “Een belangrijke verandering is dat het CBF, in plaats van de lijst langs te lopen en ‘vinkjes’ te zetten, op basis van de controle het gesprek aangaat waar verbeteringen mogelijk zijn.”

“Bij het schenken aan een goed doel ligt het voor de hand dat je kiest op basis van je persoonlijke betrokkenheid.” Kloeze vindt dat je met het hart moet geven, maar wél vanuit je verstand. “Daarbij is het letten op een ANBI-status niet genoeg. Deze verwijst naar een (belangrijke) fiscale regeling. Voor een kwaliteitsbeoordeling moet je nog steeds zelf goed kijken of die organisatie haar zaken op orde heeft. Dat onderzoek kun je zelf doen, maar als de organisatie een Erkend Goed Doel-logo heeft, weet je dat het goede doel voldoet aan de kwaliteitscriteria.” Het CBF heeft op zijn website een DonatieTest (www.cbf.nl), waarmee je een overzicht krijgt van Erkende Goede Doelen die bij jouw missie passen.” Met de informatie van het ‘Erkenningspaspoort’ kunnen donateurs goede doelen vergelijken en een keuze maken.

Voornemen bespreken

Wanneer iemand een behoorlijk bedrag wil nalaten, is het vaak mogelijk om samen met het goede doel afspraken te maken over de specifieke manier waarop dat geld aangewend gaat worden. “Het is ook belangrijk dat je je voornemen bespreekt met je kinderen of andere belanghebbenden van je erfenis. Het gaat bij nalaten om emotioneel geld. Daar moet je goed mee omgaan,” adviseert Kloeze. Ze geeft als tip te kijken op de site toegift.nl of contact op te nemen met een charity desk van een bank of met je notaris.

Dalende inkomsten door corona

Ruim 62% van de organisaties geeft aan dat hun inkomen over de eerste drie kwartalen is gedaald. Ruim de helft (52%) verwacht dat de inkomsten de komende periode nog verder zullen dalen. In totaal is sprake van 81 miljoen euro verlies. Met name particuliere donaties, uit eenmalige giften en vanuit evenementen, zijn fors lager. Vaste donateurs blijven hun organisaties juist veelal trouw. (Bron: Onderzoek naar impact van Covid-19 op de goededoelensector door Radboud Universiteit en CBF, oktober 2020)

Een op drie Nederlanders heeft een testament. Van deze groep laat 8% na aan een goed doel (bron: Geven in Nederland 2020).