Bij de energietransitie en het wapenen tegen de klimaatverandering is accurate Geografische data (GIS) van de gebouwde omgeving cruciaal.

Esri Nederland is marktleider in geografische informatiesystemen (GIS). De geografische datasets zijn onder andere verzameld in ‘De Levende Atlas van Nederland’. De digitale informatie biedt de bouw belangrijke input bij het ontwerp, de planning en de uitvoering. “Je wilt op basis van zoveel mogelijk informatie je beslissingen nemen. En je moet ook weten of je kunt uitgaan van de juistheid van de informatie. Als het misgaat, kan het heel goed misgaan,” stelt Frank de Zoeten, business developer bij Esri Nederland.

Esri beheert geografische data en ontwikkelt GIS-software om informatie te bundelen, te beheren, te analyseren en te delen

Verduurzaming wijken

Bouwprojecten herkennen doorgaans vier fasen: plannen, ontwerpen, realiseren en beheren. Als voorbeeld gebruikt de Zoeten de verschillende vraagstukken rondom de afkoppeling van het aardgas. “Je moet om te beginnen weten hoe de gasinfrastructuur er uitziet en wat er verder in de grond aanwezig is. Bij de aanleg van een stadsverwarmingsnetwerk kijk je naar de vraag en het aanbod. Hoe kan ik die twee verbinden? Die vraag wordt grotendeels bepaald door de ruimtelijke omgeving. In nauwe straatjes krijg je de dikke pijpen niet eens doorheen, die kun je doorstrepen. En je kunt kijken naar demografische factoren. In welke buurt zijn mensen bereid om deze stap te maken? Allerlei harde en zachte data komen bij elkaar en op basis daarvan maak je een keuze.” Daarna begint de engineeringsfase: “Hoe kunnen wij zo efficiënt mogelijk het warmtenet aanleggen? En zijn er aftakkingen nodig naar bedrijven, zodat de investering verbetert?” In de uitvoering gaat het erom dat je zo efficiënt mogelijk werkt. Bijvoorbeeld door de monitoring van de projectvoortgang. In de beheerfase gaat het bijvoorbeeld om het delen van informatie: hier kun je niet graven.

Klimaatrisico’s

Als voorbeeld van de klimaatproblemen gebruikt De Zoeten het hoogwaterbeschermingsprogramma van de overheid. “Als je een dijk verhoogt, moet je deze ook verbreden. Dus moet je rekening houden wat er aan kabels en leidingen in de ondergrond zit.” Zijn boodschap: “De bottomline is: je hebt overal ruimtelijke data voor nodig.”

ArcGIS Content

ArcGIS Content biedt data op duizend verschillende onderwerpen. Deze data is altijd en overal beschikbaar en kan op zichzelf worden gebruikt of in combinatie met uw eigen data.

Voor meer informatie over deze oplossingen bezoek https://www.esri.nl/nl-nl/home