Leren gebeurt steeds vaker op de iPad of laptop. Online tools zorgen ervoor dat onderwijs op afstand steeds meer ingeburgerd raakt. Daarbij is het belangrijk dat je als scholier of student niet wordt afgeleid door gebrekkige tools. Logitech creëert met haar oplossingen een hoogwaardige digitale leeromgeving.

Corona was een vliegwiel voor e-learning toepassingen en online onderwijs. Tegelijkertijd maakte de pandemie ongelijkheid zichtbaar. Kinderen uit armere gezinnen liepen vaak een leerachterstand op, omdat zij geen toegang hadden tot de juiste middelen om vanuit thuis onderwijs te krijgen.

Digitale ongeletterdheid

“In welk land of op welk continent je ook woont, overal komt ongelijkheid en achterstand voor. Er is maar één manier om uit de achterstand te komen, en dat is educatie,” stelt Sandro Fulgheri, Head of Education business Europe. Het is de reden waarom Logitech veel aan sponsoring en armoedeprojecten doet. “Gelijke kansen en een inclusieve samenleving begint met kleine dingen. We doen veel projecten waarbij we kansarme scholen voorzien van apparatuur. Waarbij we samenwerken met bedrijven als Microsoft en Apple. Gelukkig delen veel technologiebedrijven deze visie, maar ook de Europese Unie. We werken samen met The Future Classroom Lab van de EU. Daar worden leermethodes bedacht.” De EU heeft budgetten vrijgemaakt om digitale ongeletterdheid tegen te gaan. “Zonder digitale kennis heb je geen toekomst in het bedrijfsleven. Je hebt leesvaardigheid en schrijfvaardigheid nodig, maar zeker ook digitale vaardigheid en skills.” Een ander speerpunt is het meiden en techniekprogramma. Fulgheri gebruikt de auto-industrie als voorbeeld. “Dat was een mannenbolwerk. Tegenwoordig nemen ze 35 procent meer software-engineers aan. Daarvan is 30 procent vrouw. Software development laat eenzelfde trend zien.” Logitech werkt samen met “Girls who Code” om de grootste groei van vrouwelijke software engineers te verwezenlijken.

De flow vasthouden

“In het onderwijs heb je de juiste tools nodig. Die moeten zo zijn gemaakt, dat leerlingen en de docent zich er niet bewust van zijn dat ze die gebruiken. Het moet een verlenging zijn van je lichaam.” Logitech werkt met onderzoeksinstituten en ergonomische experts samen om het gebruik van IT zo eenvoudig mogelijk te maken. “We zien onszelf als het tussenstuk tussen de mens en de apparatuur.” Fulgheri legt uit hoe zich dat naar het onderwijs vertaalt. “Het is belangrijk om een leerling of student geconcentreerd te houden. En als je in een flow zit, dan is het zaak dat je die vasthoudt.” De digitale werktuigen mogen dat niet verstoren, bijvoorbeeld omdat je rugpijn krijgt door een verkeerde houding of moet nadenken bij het gebruik van de apparatuur. “Dan ben je niet meer creatief. Dat zijn dingen waar wij ons erg mee bezighouden.” Soms zit het in heel praktische oplossingen, zoals een toetsenbordje voor bij de iPad of een koptelefoon die omgevingsgeluiden onderdrukt. Een ander voorbeeld is de crayon, een digitale pen waarmee je op de iPad kunt tekenen en schrijven. “Een leraar kan gewoon door de klas lopen en op de iPad van de leerling opmerkingen maken.”

College op afstand

Universiteiten en hogescholen hebben weer met andere uitdagingen te maken. Fulgheri noemt de omvang van de groepen. Met virtual classrooms zijn de colleges ook online toegankelijk. “Ik had een gesprek met een hoogleraar die lesgaf in een collegezaal aan 80 man, terwijl nog eens 400 studenten het college online op afstand volgenden.” Het is een voorbeeld van het ‘Learn from Anywhere’-project dat Logitech heeft opgestart samen met Microsoft en Epson. “Online moet zo simpel mogelijk zijn. We zorgen ervoor dat onze ‘schedular’ (de Logitech Tab) aangaat op het moment dat de docent het lokaal binnenloopt. Met één druk op de knop gaat de les online.” Een ander voorbeeld is Scribe, een cameratechniek, waarbij de tekst die een docent op het whiteboard schrijft, rechtstreeks op het scherm van de leerlingen verschijnt. “Je ziet de docent zelf niet, die wordt er met Artificial Intelligence tussenuit ‘gegumd’.”

“We stellen hoge eisen en werken alleen met partners die zijn gespecialiseerd voor het educatieve kanaal. Je hebt ook een adviserende rol.” Xando, een ‘Apple Education specialist’, is een voorbeeld van de educatiepartners waarmee Logitech samenwerkt. “De mensen van Xando komen zelf uit het onderwijsveld. Ze begrijpt dat de leraar een drempel over moet om digitaal les te gaan geven.”

Duurzaamheid

Logitech loopt binnen de branche voorop qua duurzaamheid. “Het is belangrijk dat je transparant bent. We laten exact zien wat we doen en hoe en waar we het doen. Dat begint al bij het selecteren van partners die grondstoffen leveren.” Waar het kan worden gerecyclede materialen ingezet. In Europa starten inruilacties, zodat de apparatuur niet wordt weggegooid. “We delen onze kennis en processen met onze concurrenten, want we willen dat iedereen op dezelfde manier gaat produceren.”

Voor meer informatie over de mogelijkheden bezoek de website van Logitech.