Vier jaar geleden heeft ABN AMRO gekozen om alleen nog maar duurzame en ESG-beleggingen aan te bieden. Een keuze die belangrijk is voor de toekomst van onze wereld én onze portemonnee. Met de duurzame beleggingsvormen van ABN AMRO MeesPierson kun je met vertrouwen beleggen, op een manier die bij je past.

Als belegger kijk je altijd vooruit. Want de kansen en risico’s van morgen hebben invloed op het rendement van je beleggingen. Daarom kiezen steeds meer beleggers voor duurzamere beleggingsinstrumenten. De behoefte hieraan is tweeledig, meent Jan Willem Hofland, Hoofd Investment Sales NL bij ABN AMRO MeesPierson. ‘Er is een groeiend maatschappelijk bewustzijn dat de wereld een beetje beter wordt als je geld de goede kant op gaat, of anders gezegd de groene kant op gaat.’ Dit besef is de afgelopen tien, twintig jaar steeds meer toegenomen en heeft erin geresulteerd dat er steeds meer belangstelling kwam vanuit klanten om duurzame beleggingsproducten aangereikt te krijgen. ‘Daarnaast hebben we de afgelopen tien jaar gezien dat die keuze niet per definitie tot een lager rendement leidt. Dus kun je je afvragen “waarom zou ik het niet doen?”.

Van duurzaam beleggen naar ESG en Impact beleggen

De criteria waaraan duurzame beleggingsvormen moeten voldoen is vastgelegd in wet- en regelgeving, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Duurzaam beleggen is sinds het vastleggen in de SFDR eigenlijk geen gebruikte term meer. De nieuwe term die voor duurzaam beleggen wordt gehanteerd is ESG; Environment, Social, Governance. Daarnaast is Impact beleggen gekomen.

ABN AMRO hanteert sinds 1 januari 2018 de huidige ESG als de norm. ‘Elke nieuwe klant krijgt standaard een ESG-product aangereikt, tenzij de klant aangeeft dat niet te willen. Het uitgangspunt is om elke klant te faciliteren om de volgende stap te zetten in duurzamer beleggen. De klant kiest, maar we proberen ons assortiment zo in te richten dat we elke klant kunnen helpen om de volgende stap te zetten,’ vertelt Hofland. ‘Als je duurzaamheid vertaalt in het Zuid-Afrikaans is dat vol-hou-baarheid. Dat is naar mijn mening in essentie waar het om gaat. Dat we met elkaar samenleven en samenwerken op een manier die over 30, 40 jaar ook nog kan. De bedrijven die je als klant in je portefeuille wil terugzien, zouden moeten bijdragen aan die volhoubaarheid.’

Beleggingsadvies en vermogensbeheer

Steeds meer financiële partijen trekken zich terug uit de adviesmarkt. Ze verhogen de ondergrens qua vermogen of stoppen er helemaal mee. ABN AMRO MeesPierson heeft de afgelopen periode veel geïnvesteerd in beleggingsadvies. De instapgrens bij beleggingsadvies is 500.000 euro. Voor vermogensbeheer is dit € 50.000 euro. ‘We hebben de omvang om te investeren in beleggingsadvies en bieden de klant keuze uit twee concepten: beleggingsfondsen en individuele effecten. Beide zijn volledig ESG. Bij vermogensbeheer kies je een specifiek mandaat. De assetmanagers van ABN AMRO selecteren duurzame en ESG-beleggingen die passen bij de duurzaamheidskenmerken van het mandaat. Hofland legt het verschil uit tussen beleggingsadvies en vermogensbeheer. ‘Bij het laatste geef je het mandaat volledig uit handen aan de bank.’ Bij beleggingsadvies is het uiteindelijk de klant zelf die “ja” of “nee” zegt. ‘Wij stellen adviezen ter beschikking aan de klant, maar hij of zij zegt zelf “Doe maar wel of niet”. De klant van nu is breder onderlegd dan dertig jaar geleden en wil op een hoog niveau worden bediend met regio- en sectoranalyses en vooruitzichten en duurzaamheidsrapportages.’

Unieke overzicht duurzame ontwikkelingsdoelen

ABN AMRO-klanten krijgen naast de reguliere financiële rapportage een niet-financiële rapportage. Daarmee kan de klant in een helder overzicht zien wat bijvoorbeeld het verschil is op het gebied van CO2-uitstoot ten opzichte van het marktgemiddelde en worden klanten geïnformeerd hoe de bedrijven in de portefeuille bijdragen aan Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG). ‘We laten onze klanten in een SDG-rapportage zien in welke mate ze bijdragen in het realiseren van die doelen.’ Daar blijft het niet bij, vertelt Hofland. ‘De klant ziet niet alleen wat de situatie van vandaag is, maar ook wat het effect is als hij of zij de portefeuille aanhoudt tot 2050. Gaan we dan bijvoorbeeld de doelen van de EU halen als ik de bedrijven die ik nu heb tot die periode aanhoud?’

Het bijzondere van de rapportage is dat deze gepersonaliseerd is. ‘Er wordt gekeken naar je portefeuille en vermogen. De een heeft meer in aandelen, de ander in obligaties; de een zit in beleggingsadvies, de ander in vermogensbeheer. De scores van de portefeuille van de klanten en bijbehorende posities worden daarin meegenomen.’

ABN AMRO Impact fondsenmandaat

Een deel van de klanten stelde vijf jaar geleden al de vraag of we een volgende stap wilden zetten in duurzamer beleggen. ‘Op basis daarvan hebben we in 2019 het Impact fondsenmandaat gelanceerd. Bij ESG gaat het om organisaties die minder schadelijk zijn dan anderen in hun sector, maar wel nog op dezelfde manier blijven werken als daarvoor. Bij Impactbeleggen ga je op zoek naar de gamechangers. In elke sector heb je voldoende voorbeelden van bedrijven die de koers willen verleggen om zo grotere stappen te zetten. Bedrijven die zeggen: als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg en dat gaat niet snel genoeg. Je moet het op een andere manier gaan doen.’ Met het Impact-mandaat is ABN AMRO koploper in de markt. ‘De klant die daarvoor kiest, is veel meer betrokken bij z’n portefeuille dan de klant die in een mainstreamproduct zit. Waar ik vooral trots op ben, is onze obligatieportefeuille. In de impact-obligatieportefeuille zitten onder meer groene obligaties en social impact obligaties.’ Je kunt denken aan obligaties in landbehoud en het terug planten van regenwoud. Samen met onze alternatieve social impact beleggingen als studentenleningen in Afrika en bijvoorbeeld het investeren in windparken onderscheidt ABN AMRO zich met haar fondsen op inhoud. Bij ons kan een particuliere belegger dergelijke leningen kopen, die in principe niet worden aangeboden aan particuliere beleggers in Nederland. Bij ons zijn ze standaard in het vermogensbeheer opgenomen en kan de klant ze kopen in beleggingsadvies. Daarin maken we echt het verschil.’

Beleggen brengt risico’s met zich mee resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over beleggen op onze website.