In een transitie naar een circulaire economie spelen de Nederlandse afvalbedrijven een onmisbare rol. Maar dan moet er wél een gezonde afzetmarkt komen voor gerecyclede producten.

Als het gaat om het recyclen van afval slaan we in Nederland geen gek figuur: ruim 1700 kilo per jaar per inwoner. Tevreden mogen we ook zijn over onze materiaalconsumptie, die ligt onder het Europese gemiddelde. Maar tevreden zijn iets anders dan tevreden achterover leunen, dat moeten we beslist niet willen, zegt Robbert Loos van de Vereniging Afvalbedrijven. “De circulaire economie, waaraan afvalbedrijven zo’n belangrijke bijdrage leveren, staat nog maar in de kinderschoenen, er is nog veel nodig om de raderen goed te laten draaien.”

Infrastructuur

Afvalbedrijven in Nederland zijn technisch de meest geavanceerde ter wereld. Loos: “En de afvalinfrastructuur is hier van een zeer hoog niveau. We kunnen op verschillende manieren inzamelen en goed verwerken met een scherpe doelstelling: zoveel mogelijk grondstoffen uit dat afval winnen. Maar willen we die infrastructuur nog efficiënter gebruiken, zoals zou moeten in een circulaire economie, dan is het noodzakelijk dat die secundaire grondstof ook meer gebruikt gaat worden.” Daar zit volgens Loos de realiteit in de weg. Grondstoffen gewonnen uit gerecycled afval zijn geen vanzelfsprekende aankoop, ze moeten concurreren met het primaire alternatief dat over het algemeen goedkoper is. Loos: “Neem de lage olieprijs, die zorgt ook voor een lage prijs van nieuwe plastics. Secundaire plastics kunnen daar eigenlijk niet mee concurreren. Er hangt nu eenmaal een prijskaartje aan secundair materiaal, je moet er moeite voor doen, het is bewerkelijk.”

Hoopvol

De focus zal, volgens Loos, verlegd moeten worden. “Er is de voorbije jaren enorm ingezet op minder restafval. Prima, daardoor hebben we ook geleerd om afval te scheiden. Maar de volgende stap is niet minder belangrijk: de markt voor secundaire grondstoffen moet nu echt op gang worden gebracht. Overheid en het bedrijfsleven moeten daarvoor een plan van aanpak maken, er moet een serieuze afzetmarkt komen voor gerecyclede grondstoffen.”

De plannen van de Europese Green Deal stemmen Loos hoopvol. “Er zijn genoeg ambities. Nu is het zaak om door te pakken.” 

Een andere uitdaging ligt in de kwaliteit van het gescheiden afval. Ook daar moet volgens Loos de focus verschuiven. Loos: “De laatste tijd zien we dat de gescheiden afvalstromen wat meer vervuild raken. De uitdaging is om dat proces weer om te draaien. Immers, hoe zuiverder de afvalstromen, hoe beter je kunt recyclen.”

Voor meer informatie bezoek de website