Voor veel mensen is het een grote stap om van een werkend leven naar de nieuwe periode na het pensioen te gaan. De derde fase, wordt deze levensfase ook wel genoemd. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om na te denken over de invulling van die tijd, adviseert KBO-PCOB-directeur Ingrid Rep.

Een steeds grotere groep ouderen neemt actief deel aan het maatschappelijk leven, constateert Rep. “Het gaat om een levensfase waarin je nog fantastische dingen kan doen. De afgelopen 70 jaar is de gemiddeld levensverwachting met 10 jaar toegenomen. 70 is het nieuwe 60. Je hebt na je pensioen nog 20, 30 jaar voor de boeg, waarvan een groot deel in goede gezondheid besteed kan worden. Een steeds grotere groep mensen boven de 60 jaar zegt ‘we willen niet oud zijn, maar we willen wel zelf nadenken over het ouder worden’.”

“Mensen stellen de vraag: wat wil ik later doen als ik groot ben? Hoe kan ik gezond blijven en genieten van het leven? Ze hebben de beleving dat ze nog zeker tien jaar actief kunnen meedraaien.” De vereniging kan helpen bij de voorbereiding op het ouder worden en maatschappelijk actief blijven, bijvoorbeeld als vrijwilliger. “Je ziet dat mensen graag iets met hun kennis en ervaring willen doen, en het bijvoorbeeld superleuk vinden om mensen te helpen bij het computergebruik of het beheer van de huishoudportemonnee. Je hebt ook mensen die opleidingen beginnen of in eigen buurt of omgeving vrijwilliger zijn.”

Expertise

KBO-PCOB is een belangenbehartiger van ouderen. “Veel mensen hebben een heldere, krachtige mening als het over zorg, pensioen, koopkracht of wonen gaat. We hebben een groot actief seniorenpanel waarmee we dit soort vragen bespreken. Dat nemen wij dan weer mee als we met de ministeries praten.” Uit recent onderzoek door KBO-PCOB naar de koopkrachtontwikkeling blijkt dat steeds meer senioren zich zorgen maken. “We willen graag nader willen onderzoeken of mensen betaald werk verrichten uit noodzaak of uit plezier. Het is niet erg als je kranten bezorgt omdat je dan in beweging bent en buiten bent, maar het is niet de bedoeling dat je dat moet doen omdat je anders niet kunt rondkomen.”

Op dit moment spelen veelal de zorgen over de stijgende prijzen. “De generatie van kort na de oorlog, die vaak nog armoede hebben gekend, hebben vaak heel goede tips over hoe je toch kunt rondkomen met erg weinig. Het is een generatie die het vermogen heeft om daar mee om te gaan. Het zijn vaak mensen die heel bewust bezig zijn met duurzaamheid, omdat het hen aan het hart gaat dat zoveel wordt weggegooid,” vertelt Rep. “We vragen vaak door, om te horen wat voor oplossingen mensen zelf verzinnen. Dan ben ik iedere keer weer verrast van alle ideeën die worden genoemd.”