Als bouwmateriaal is beton onmisbaar, breed toepasbaar en duurzamer dan menigeen denkt. Toch kan het altijd nog beter, zegt Michel Dutrée van Betonhuis. ‘En er moet ook experimenteerruimte zijn.’

Kun je een bouwmateriaal dat al zo duurzaam is nóg duurzamer maken? De vraag stellen is vragen om verbaasde blikken. Want is beton dan al zo duurzaam? ‘Reken maar,’ zegt Michel Dutrée, voorzitter van brancheorganisatie en kenniscentrum Betonhuis. ‘Beton heeft een lange levensduur, eenmaal gestort of gemonteerd hoef je er niets meer aan te doen. Het is veilig materiaal en het is wijdverbreid: tachtig procent van onze gebouwde omgeving bestaat uit beton. De CO2-uitstoot is bijzonder laag, jaarlijks 1,6% van de totale uitstoot in Nederland. En werk je met beton dan gebruik je natuurlijke grondstoffen. Zand, grind, bindmiddelen en water zijn ruim voor handen. Beton is regionaal beschikbaar, wat ook weer voordelen heeft voor de lokale economie en werkgelegenheid.’

100% circulair

Niettemin, het kan altijd nog beter, zegt Dutrée: ‘En dat moet ook, als we kijken naar de ambities van de Nederlandse overheid op het gebied van CO2-reductie en circulariteit. Wat dat laatste betreft: beton is eigenlijk al honderd procent circulair, het kan volledig worden hergebruikt en dat zonder verlies van kwaliteit. Als het om uit elkaar halen en hergebruiken gaat, zijn we op zoek naar innovatieve technieken om dat nog verder te verbeteren. Als er gesloopt wordt, willen we uiteindelijk naar betaalbare nul reststromen.’

Betonhuis maakt deel uit van het zogenaamde Betonakkoord. Dutrée: ‘We zitten met een aantal partijen om de tafel – constructeurs, ontwerpers, toeleveranciers én de overheid – en proberen gezamenlijk de verdere verduurzaming vorm te geven. Er zijn fantastische innovaties, ik denk aan 3D-printen, nieuwe bindmiddelen en zelfhelend beton, maar er moet ook experimenteerruimte zijn. En we moeten vooral snel aan de slag gaan met de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Daarmee kun je de milieuprestatie van bouwwerken eenduidig, controleerbaar en reproduceerbaar berekenen, in plaats van je blind te staren op een aparte milieukostenberekening (MKI) voor elk materiaal dat je gebruikt.’

Passie voor innovatie

Dutrée is onder de indruk van het enthousiasme binnen de branche. ‘Een compacte sector, met veel familiebedrijven, er werken in Nederland zo’n zesduizend mensen in. De betonmakers zijn de kleinere jongens, de cementindustrie de grote, internationale beursgenoteerde ondernemingen. Van klein tot groot zie je een grote passie voor het vak en voor duurzame innovatie.’ Ziet Dutrée nog verdere obstakels bij de uitvoering daarvan? ‘We willen in Nederland nog wel eens harder lopen dan Europa voorschrijft. Dat is soms goed. Maar wat als de grote internationale ondernemingen zich afvragen: waar moeten we nou aan voldoen, aan de Nederlandse of aan de Europese regels? Iets meer in de pas lopen met Europa is dan zo gek nog niet.’