De oorlog in Oekraïne maakt pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk we (nog) zijn van fossiele energie. Het onderstreept hoe belangrijk het is dat de energietransitie eindelijk versnelt: van een centraal en afhankelijk naar een decentraal lokale gestuurd netwerk waarbij onderlinge energie-uitwisseling kan plaats vinden, aldus Growth Manager Harold Hafkamp van Kersten Energietechniek.

“Het bestaande energienetwerk is ingericht op centrale opwekking, distributie en levering aan de eindgebruiker. Particulieren en bedrijven zijn altijd volledig ontzorgd, maar ook afhankelijk gemaakt,” stelt Hafkamp. “Er ligt een mooie kans om zelf of op lokaal niveau eigen keuzes te maken en mogelijkheden te benutten om aan de duurzaamheidsopgave 
invulling te geven. 

Maatschappelijke transitie

De verduurzaming van onze energievoorziening is ook een maatschappelijke transitie. De energietransitie begint in de wijk of bedrijventerrein. Het is daardoor ook een sociale opgave om in overleg met elkaar te gaan. Heldere communicatie en bereid zijn samen te werken zijn heel belangrijk voor het succes. De overheid kan het niet alleen, samen met bewoners, eigenaren, corporaties, bedrijven, bouwers, installateurs en energiebedrijven moeten wij vormgeven aan de invulling op lokaal niveau. Iedereen moet zich voor haar stukje verantwoordelijk gaan voelen.

Om op lokaal niveau tot de juiste duurzame oplossingen te komen, moet je eerst vertrouwen in elkaar opbouwen inzichten delen en samen de knelpunten wegnemen.”
volgens Hafkamp

Kersten Techniek wil als 90 jaar oud familiebedrijf een rol van betekenis spelen in de energietransitie. De onderneming werkt intensief samen met energiebedrijven, Vastgoedeigenaren, VVE, energie coöperaties, bedrijven, en zogenoemde ESCO’s bij het gasloos maken van de bebouwde omgeving. Daarbij gaat het onder meer om de aanleg van collectieve fossielvrije systemen voor verwarming en koeling en het ondersteunen van netbeheerders en bedrijven bij de invullingen van het elektrificatie vraagstuk. 
De energietransitie vraag om daadkracht om het durven te gaan doen. Wij hebben inmiddels mooie grote gebouw en gebiedsontwikkelingen geëngineerd, gerealiseerd en verrichten services en beheren op de systemen. Ik haal altijd veel voldoening uit het feit dat ik bij een werkgever werk die het gewoon mogelijk maakt en denkt in oplossingen,” Alsdus Hafkamp

“De energietransitie is ook een maatschappelijke transitie.”

Kijk voor meer info op: https://nl.linkedin.com/company/kersten-energietechniek