Flinke opgave, of onmogelijke doelstelling? In 2050 moet Nederland vrijwel CO2-neutraal zijn. Warmtebedrijf Ennatuurlijk, gelooft in een succesvolle energietransitie: “Handen uit de mouwen, gewoon doen en doorpakken op lokaal niveau.”

In de energietransitie is vooral de lokale aanpak van groot belang. “Er wordt,” zegt Ernst Japikse, algemeen directeur van warmtebedrijf Ennatuurlijk, “nu nog op een te grote schaal gedacht, met de bouw van grote installaties, centrales en omvangrijke warmtenetten die de joules over grote afstanden rondpompen. Maar elke plek vraagt om een eigen antwoord, je moet dus echt kijken wat de omgeving te bieden heeft aan lokale duurzame bronnen. In Plukmade kun je denken we bijvoorbeeld prima naar aardwarmte boren, in Helmond niet en zoeken we het in aquatehermie.” Daar komt de kwestie van het eigenaarschap bij. “In 2050 zullen burgers of eindgebruikers veel meer eigenaar van die energiesystemen zijn,” zegt Japikse. “Daar zijn we bij Ennatuurlijk ook een groot voorstander van, want als we niet in staat zijn om de burger bij de transitie te betrekken gaan we als samenleving de klimaatdoelen niet op tijd halen.”

Balans

De grootste uitdaging is volgens Japikse het managen van de diversiteit aan oplossingen en het vinden van een balans daarin. “De huizen moeten eerst van het gas, op korte termijn ligt de focus bij de oplossingen daarvoor. Op langere termijn denk ik dat geothermie, dus het winnen van aardwarmte, een van de belangrijkste nieuwe energiebronnen gaat worden. De warmte uit diepe aardlagen is zo warm dat je er zelfs oud, moeilijke isoleerbare woningen comfortabel mee kunt verwarmen.”

Succesvolle aanpak

Centraal in de succesvolle lokale aanpak van Ennatuurlijk is de integrale uitvoer. “We doen het samen met gemeentes, woningcorporaties, bedrijven, bewoners en bouwers,” zegt Japikse. Waar kijkt hij dit jaar met trots op terug? Japikse: “In Enschede hebben we het warmtenet alvast uitgebreid om de stap van aardgas naar warmte zo makkelijk mogelijk te maken. De lokale afvalenergiecentrale levert daar genoeg warmte om de halve stad te verwarmen. En in Eindhoven kregen we er in één klap ruim duizend nieuwe klanten bij, als warmte- én koudeleverancier. ’s Winters maak je het behaaglijk en met de stijgende temperaturen in de zomer kun je het op een heel duurzame manier toch koel houden.”  

Voor meer informatie: www.ennanatuurlijk.nl