Drenthe heeft een geschiedenis als energieleverancier. Eerst turf, later gaswinning en aardolie. Hier wordt een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd met waterstof als energiebron, als het aan het provinciebestuur en partners als NAM en Shell ligt. In Emmen, op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie van NAM, verrijst komende jaren een belangrijk energie- en waterstofknooppunt, GZI Next.

“Energie zit in onze genen,” doceert gedeputeerde Tjisse Stelpstra. “Drenthe is een energieprovincie. We zitten nu in een nieuw tijdperk, waarbij we afscheid nemen van fossiele energie. We noemen dat Drenthe 4.0, hernieuwbare energie. We creëren iets wat we nog niet hebben. Turf zat in de grond, net als aardgas en olie. Maar waterstof moeten we echt maken.”

Hydrogen Valley

De transitie is mede ingegeven door economische noodzaak. “Het GZI Next-project is een kans om de oude NAM-locatie om te bouwen tot heuse energiehub. Het is bijna circulair. We kunnen gebruikmaken van het leidingennetwerk en de industrie in Emmen groene waterstof als brandstof leveren. En we bieden perspectief voor het verlies van banen in de minerale brandstoffen, constateert Stelpstra. Hij prijst de commerciële partners in het project, zoals NAM en Shell, die de bouw voor hun rekening nemen. “De kogels moeten nog door de kerk, maar aan het enthousiasme te zien gaan die kogels wel afgeschoten worden. De gesprekken zijn heel positief.”

Bussen op waterstof

Energie is als thema steeds meer tot de provinciale taken gaan behoren, in een rol tussen gemeenten en Rijksoverheid in, vertelt Stelpstra. “We kunnen net wat verder kijken dan de lokale overheid en kunnen als geen ander regionale partners bij elkaar brengen.” De provincie ondersteunt het GZI Next-project onder meer met de aanschaf van tien bussen die op waterstof rijden. De provincies Groningen en Drenthe hebben vanuit Europa twintig miljoen euro subsidie ontvangen. “Dat hebben we binnengehaald, juist vanwege concrete projecten als GZI Next waarbij de hele keten van productie tot afzet tot stand komt. De EU ziet Noord-Nederland als de ‘Hydrogen Valley’ van Europa.”

“Het chemiecluster Emmen wordt ook wel het best bewaarde geheim van Nederland genoemd.”

Klimaatcrisis

“We investeren niet voor onze lol in een nieuwe techniek. We stoppen met olie en gas omdat er een klimaatcrisis is.” Stelpstra maakt een vergelijking met de covid-19-crisis. “Je ziet dat er opeens heel snel wordt geacteerd. De klimaatcrisis is een sluipende ziekte. Als overheid moet je soms een knoop doorhakken, ‘dit is goed voor de samenleving’. We kunnen en moeten nu in actie komen en de leiding nemen in plaats van symptoombestrijding te bedrijven. We pakken nu niet alleen de problemen op de lange termijn aan, maar creëren ook heel veel kansen. Met praktische oplossingen, zoals met de bouw van GZI Next in Emmen.”

Meer informatie over chemiecluster emmen kunt u hier vinden.