Afgedankte batterijen en accu’s belanden bij bedrijven nog te vaak in het restafval. Dat is zonde, want batterijen zijn heel goed te recyclen. De batterijen en accu’s zitten vol bruikbare metalen die nodig zijn voor het maken van nieuwe producten. Stichting Stibat Services, de organisatie die zich in Nederland bezighoudt met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s, heeft speciaal voor bedrijven de Batterij Bewaarbox Zakelijk ontwikkeld. Een handig hulpmiddel bij het inzamelen van batterijen op kantoor.

Duurzame wereld

Met name bij MKB-bedrijven valt nog veel terrein te winnen als het gaat om het verzamelen en recyclen van batterijen. Afvalscheiding en -inzameling is bij veel bedrijven niet altijd goed geregeld. Batterijen slingeren rond in bureaulades en kasten, of worden in de prullenbak gegooid. De batterijen komen zo met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer gerecycled worden. 

Stibat Services wil met de Batterij Bewaarbox Zakelijk bedrijven aansporen om gebruikte batterijen en accu’s in te leveren. Door afgedankte batterijen te verzamelen, dragen bedrijven bij aan een duurzame wereld. Met de bewaarbox is er op kantoor een vaste plek om de afgedankte batterijen te bewaren. Dit zorgt ervoor dat batterijen niet langer rondzwerven op bureaus en in lades. Als de Batterij Bewaarbox Zakelijk vol is, kunnen bedrijven de afgedankte batterijen inleveren bij één van de ruim 25 duizend inleverpunten van Stibat Services of meegeven aan de afvalvalinzamelaar van het bedrijf.

Hergebruik

Er is nog een extra reden waarom het beter is dat batterijen niet bij het restafval belanden. Zelfs als de batterij leeg is, bevat deze nog restspanning. Hierdoor is er kans op kortsluiting, met mogelijk een afvalbrand als gevolg. Met name bij lithiumbatterijen, die een hoge energiedichtheid hebben, is de kans hierop reëel.

Je helpt de natuur en het klimaat door afgedankte batterijen – niet alleen thuis maar ook op het werk – te scheiden voor recycling. Batterijen bevatten metalen die hergebruikt kunnen worden. Zoals ijzer, lood, zink, mangaan, kobalt en nikkel. Van die metalen worden nieuwe producten gemaakt. Grondstoffen worden steeds schaarser en zijn vaak moeilijk te delven. De energie die nodig is voor het winnen van nieuwe grondstoffen is groot. Recyclen van metalen, door ze terug te winnen uit gebruikte batterijen, kost minder energie en daarmee minder CO2-uitstoot. In 2021 is 4,8 miljoen kilo aan batterijen en fietsaccu’s ingezameld voor recycling. Hiermee is in 2021 ruim 3,2 miljoen kilo aan CO2-uistoot vermeden. Van de teruggewonnen metalen zijn bijvoorbeeld fietsen, kranen, pannen, brilmonturen, leidingen en dakgoten gemaakt. Om een idee te geven: acht ingeleverde batterijen leveren genoeg nikkel op voor het maken van een kaasschaaf.

Heb je hart voor de zaak én voor het milieu? Vraag dan nu de Batterij Bewaarbox Zakelijk aan voor op kantoor! Tot en met 18 september 2022 kunnen De Telegraaf-lezers de Batterij Bewaarbox Zakelijk gratis voor hun bedrijf aanvragen. De aanvrager ontvangt de bewaarbox met een promotiepakket om de collega’s op kantoor aan te sporen hun gebruikte batterijen en accu’s in te leveren.

Vraag de Batterij Bewaarbox Zakelijk gratis aan via www.batterijbewaarbox.nl.

Klein chemisch afval

Niet alleen de bekende AA- en AAA-batterijen horen gescheiden ingezameld te worden, maar ook de knoopcellen en minibatterijtjes van bijvoorbeeld gehoorapparaten en natuurlijk de ingebouwde (oplaadbare) batterijen van de spelcomputer, tandenborstel of digitale camera. Batterijen vallen onder ‘klein chemisch afval’. Er zitten stoffen in batterijen die, als ze als zwerfafval op straat belanden, schade kunnen veroorzaken voor mens, dier en milieu. Het is daarom belangrijk dat we afgedankte batterijen scheiden van het overige afval. Dat is een kleine moeite, en het inleveren van batterijen verloopt relatief goed, maar het kan altijd beter. Nu verdwijnt nog zo’n 13% in het restafval. Dat percentage kan nog omlaag.