Wat als het lukt om minder grondstoffen te gebruiken en de aarde niet langer uit te putten? Wat als er écht iets verandert in de wereld? Wieger Droogh, CEO van PreZero, vertelt enthousiast over de toekomstvisie van zijn organisatie. PreZero is ervan overtuigd dat we ons idee van gebruik en hergebruik kunnen veranderen.

De naam PreZero is nieuw in Nederland. Maar erachter schuilt een vertrouwd bedrijf dat al jaren actief is in afvalmanagement en recycling. PreZero is onderdeel van de Schwarz Group, die ook eigenaar van de Lidl is. PreZero haalt afval op en maakt er nieuwe grondstoffen van. “Wij willen een verschil maken”, zegt Droogh. “Bijdragen aan een samenleving die minder nieuwe grondstoffen nodig heeft en meer en meer circulair wordt. Ons doel is steeds meer cirkels te sluiten. We zijn bijvoorbeeld het enige bedrijf ter wereld dat verpakkingskringlopen volledig kan sluiten. Door totaal andere verpakkingen te ontwerpen en door van gebruikt plastic nieuwe producten te maken. Met onze kennis willen we graag andere ondernemingen helpen om stappen te zetten op weg naar een duurzaam morgen.”

Handen ineenslaan

PreZero wil meer kringlopen sluiten. Volgens het bedrijf moet je dat niet in je eentje willen doen. Droogh zoekt daarom de samenwerking op met andere partijen. “Het gaat om het benutten van elkaars kracht. Als bedrijf moet je niet alleen aangeven waar je goed in bent, maar ook waar je niet goed in bent. Die kwetsbaarheid moet je durven tonen.” Tot nu toe slaagt Droogh er goed in om partners te vinden. Zo heeft PreZero de handen ineengeslagen met andere recyclingbedrijven. “In onze sector is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat we veel effectiever aan een duurzame toekomst kunnen bouwen door samen te werken en ook echt dingen anders te gaan doen.” Een mooi voorbeeld is Green Collective. Een initiatief van PreZero en Renewi dat afvalinzamelaars verenigt om samen bedrijfsafval op te halen in binnensteden. Met gezamenlijke wagens en via gecombineerde inzamelroutes. Droogh: “Zo zorgen we voor een forse afname van de uitstoot van schadelijke stoffen in stadscentra.”

Hout niet verbranden

Op meer manieren is PreZero bezig duurzaamheid en circulariteit dichterbij te brengen. Neem bijvoorbeeld de afvalstroom hout. “Afvalhout moet je níét verbranden”, zegt Droogh resoluut. “Ik begrijp het wel, want financieel is verbranden op dit moment gunstiger. Maar het is zonde, want van afvalhout kun je veel nieuwe producten maken. Bovendien hoef je dan minder bomen te kappen. Je merkt dat hout en ook andere grondstoffen schaars zijn en steeds duurder worden. Het is een voorbode van wat de wereld straks te wachten staat als grondstoffen door uitputting schaars worden. Het is echter mogelijk om die schaarste te reduceren door minder te consumeren en kringlopen te sluiten. Dus kijken wij niet alleen naar wat nu financieel het gunstigste is, maar denken we ook vooruit op een wat langere termijn. Daarom hebben we geïnvesteerd in een fabriek waar we afvalhout verwerken tot nieuwe houtblokken voor pallets maar mogelijk straks ook balken. Zo zorgen we voor nieuwe grondstoffen en dragen we indirect ook bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland. Want als we meer recyclen, hoeft er minder geproduceerd te worden.”

Cirkel sluiten

Voor veel meer soorten afval moet de kringloop worden gesloten. De medewerkers van PreZero zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om te recyclen of te hergebruiken. Regelmatig worden nieuwe methoden uitgetest. Het gaat met vallen en opstaan. Een grote dosis doorzettingsvermogen is dus geen overbodige luxe. Zo werkt PreZero aan de recycling van windmolenwieken. De wieken zijn gemaakt van supersterk composiet. Ze gaan echter maar een paar decennia mee. Zonder oplossing dreigt een afvalberg van afgedankte wieken die hoger en hoger wordt. Droogh: “Met partners onderzoeken we daarom hoe we de wieken kunnen recyclen tot bijvoorbeeld planken voor brugdekken en steigers.” Er zijn ook voorbeelden van circulariteit die zich al hebben bewezen, en waar PreZero liever vandaag dan morgen mee start. Van oud-papier isolatiemateriaal maken bijvoorbeeld. Zweden laat zien dat dit prima kan: temperatuurbestendig, geluidswerend en volledig circulair isolatiemateriaal. Alleen ontbreekt het in Nederland vooralsnog aan voldoende afnemers uit de bouwsector die het materiaal willen gebruiken. Partijen dus die ook hun nek durven uitsteken.

“Dagelijks bewijzen we al dat circulariteit mogelijk is”, zegt Droogh tot slot. “Tegelijkertijd hebben we nog een lange weg te gaan. We hebben de ambitie om die weg af te leggen. Stap voor stap. Maar dat lukt alleen als we het samen doen. Stel je voor, wat als het lukt om dingen te creëren zonder de aarde uit te putten. Wat als we met elkaar de cirkel kunnen sluiten.”

“We kunnen veel effectiever aan een duurzame toekomst bouwen door samen te werken”

“Het is mogelijk om schaarste te reduceren door minder te consumeren en kringlopen te sluiten”