VELUX Nederland en hergebruikspecialist PreZero (voorheen SUEZ) hebben een samenwerking opgezet waarbij oude VELUX-dakramen gescheiden worden ingezameld en gedemonteerd. De vrijgekomen grondstoffen worden daarbij voor hergebruik geschikt gemaakt. Onlangs won VELUX Nederland voor de take-back service de publieksprijs tijdens de Hibin Fabrikant van de Toekomst verkiezingen.

De take-back service is ontstaan vanuit het besef dat er jaarlijks in Nederland alleen al zo’n 23 miljoen ton aan bouwafval wordt geproduceerd. Via de dienst neemt VELUX Nederland dakramen in en transformeert deze in (nieuwe) grondstoffen zoals glas, hout, aluminium en kunststoffen. Het take-back-programma levert daarmee vanuit een andere invalshoek een bijdrage aan de afvaluitdaging en het terugdringen van de CO2-uitstoot. En door de grondstoffen te scheiden en te hergebruiken als grondstof voor andere producten, verwachten we over de totale levenscyclus van een VELUX-dakraam de CO2-uitstoot met naar schatting 28% te reduceren. Inmiddels zijn er al veel aannemers en bouwmaterialenhandels aan de take-back service verbonden.

Om grondstoffen herbruikbaar te maken, worden de VELUX-dakramen op een speciale manier ontmanteld. Meestal gebeurt dat door bedrijven die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of bedrijven die werken aan re-integratie van gedetineerden. Hiermee creëert het programma indirect gelijke kansen. En dat doet VELUX met één groter, overkoepelend doel: allerlei verstoringen in het leven op aarde tegengaan en een betere leefomgeving creëren. Een omgeving met minder CO2, zero-waste, behoud van waarde én social return. Voor iedereen.

Vervolgens zoeken we voor de grondstoffen nieuwe afzetkanalen, op een duurzame manier. We zoeken toepassingen waarbij het materiaal in zo’n oorspronkelijk mogelijke staat kan worden hergebruikt, zonder nieuwe verwerking. Hout kun je bijvoorbeeld verpulveren om er MDF van te maken, maar dat is niet wat we willen. Hout is hoogwaardig materiaal dat het liefst in oorspronkelijke staat kan worden verwerkt in een nieuw product. En dat is hoe we verschuiven van een lineaire naar een meer duurzame circulaire economie.

Aannemers kunnen zich aansluiten bij de VELUX take-back service. Kijk voor meer informatie op: Take-back service VELUX dakramen