Het begrip is zo langzamerhand gemeengoed: duurzame inzetbaarheid. Steeds meer bedrijven en organisaties maken er werk van. En als werknemer besef je heel goed dat het over jou gaat. Wat maakt duurzame inzetbaarheid zo’n belangrijk issue? Eraan werken is een gedeelde inspanning van werkgever en werknemer, de overheid zorgt voor ruggensteun.

De wereld staat momenteel op zijn kop. Corona, voortschrijdende technologie en toenemende digitalisering: alles hangt met alles samen en heeft gevolgen voor ons bestaan én ons werken. De arbeidsmarkt verandert in een razend tempo. Oude beroepen verdwijnen, er komen nieuwe voor in de plaats. Om deze ontwikkelingen bij te benen, ligt de bal niet alleen bij de werkgever die zijn medewerkers via opleiding en scholing bij de les houdt, maar ook bij de werknemer zelf. Wie achterover leunt, raakt achterop.

Gezond ondernemen

Aan de kant van de werkgever begint duurzame inzetbaarheid bij gezond ondernemen. Zorgen voor een werkomgeving waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond aan de slag zijn én blijven. De wensen van medewerkers veranderen en reiken verder dan het salaris en arbeidsvoorwaarden. De cultuur, waarden en ‘social value’ maken een werkgever anno nu aantrekkelijk(er). Dit verklaart de opkomst van nieuwe aandachtsgebieden als vitaliteitsmanagement, gezondheids- en zingevingsmanagement. Klaas Koster, de eerste ‘vitaloog’ van Nederland, ontwikkelde de Vitaliteitsschijf van Vijf. Om je energiek (vitalogisch) te voelen is een balans nodig tussen het lichaam (fysiologisch), de geest (psychologisch), de omgeving (ecologisch) en zingeving (filosofisch). Aandacht voor de cadans tussen deze elementen zorgt voor gezonde, fitte, productieve en meer betrokken medewerkers.

Persoonlijke ontwikkeling

Veel mensen doen ander werk dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn opgeleid. De werkgever stuurt hen twee keer per jaar op cursus en zorgt ervoor dat zij passen in het functievakje. Maar leren is meer dan weten. Je kunt je persoonlijke ontwikkeling ook in eigen hand nemen. Door op eigen initiatief een opleiding, cursus of workshop te volgen laat je zien dat je investeert in jezelf. Het ontwikkelen van soft skills, zoals sociale en communicatieve vaardigheden, zorgt daarbij voor meer inzicht in je talenten en persoonlijkheid. Er staat een wereld aan opleidingsmogelijkheden voor je open. Informeer bij de HR-afdeling van je bedrijf of organisatie of er opleidingsbudget beschikbaar is. De overheid kent een Regeling Duurzame Inzetbaarheid die instrumenten aanreikt voor onder meer levensfasebewust personeelsbeleid en werktijdvermindering senioren.

De Week van Duurzame Inzetbaarheid

Van 23 t/m 27 november a.s. passeren alle ontwikkelingen en innovaties rond duurzame inzetbaarheid de revue tijdens De Week van Duurzame Inzetbaarheid. Dit jaar natuurlijk online. Met vier thema’s als leidraad: Vitaliteit, Arbeidsmobiliteit, Opleiding & Ontwikkeling en Meten. Aanmelden kan via weekvanduurzameinzetbaarheid.nl.