Duurzaamheid staat centraal in de ontwikkeling en productie van de verpakkingsproducten van Royal Vaassen. Ambitieuze plannen worden daarbij niet
uit de weg gegaan. Zo wordt bijvoorbeeld overgestapt op groen aluminium om de CO2- footprint in de keten te verminderen. Maar het begint met innovatieve verpakkingsmaterialen om het materiaalgebruik terug te dringen en de recyclebaarheid te vergroten.

Royal Vaassen produceert verpakkingsmaterialen voor de wereldwijde voedselindustrie. “Voorbeelden van onze producten zijn afdekfolies voor kleine en grote melkflessen, yoghurt- verpakkingen, flesjes voor lang houdbare producten of biologische of bacteriele drankjes, wikkels voor zoetwaren zoals chocolade en snoepgoed, maar ook de sluitring op een bus babyvoeding (melkpoeder).” Het gaat om hoogwaardige verpakkingsmaterialen.

CO2-certificaten

Anouk Dantuma-de Vries is sustainability engineer bij Royal Vaassen. Ze is verant- woordelijk voor het opzetten en verder uitrollen van de verduurzamingsplannen. “Er gebeurt al veel, met name op het gebied van ener- gieverbruik. Royal Vaassen gebruikt in de productie enkel groene stroom en de CO2-footprint van het aard- gas dat we verbruiken com- penseren we via de inkoop van CO2-certificaten. Op dit moment is er nog geen ander duurzaam alternatief voor ons aardgasgebruik. We doen het zo goed mogelijk.” Royal Vaassen heeft een R&D-team van tien man op een personeelsbestand van 300 werknemers. “In- novatie staat bij ons hoog in het vaandel, omdat we denken dat je daarmee het verschil kunt maken, ook op het vlak van verduurzaming van de verpakkingen.” Royal Vaassen werkt veel samen met klanten bij innovaties. “Het is het een samenspel,” vertelt Dantuma. “We zijn constant in gesprek met onze klanten en leveranciers om uit te zoeken welke mo- gelijkheden er zijn om onze verpakkingen duurzamer te maken.

Veilig en beschermd
“Onze verpakkingen zorgen ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van voedsel gegarandeerd kan worden, waarmee voedselverspilling wordt voorkomen. In onze ogen is een goede verpak- king dan ook altijd een duurzame verpakking. De uitdaging waar we nu voor staan is om dat steeds effi- ciënter te doen. Onze focus ligt daarbij op een zuinige omgang met grondstoffen en op circulariteit. We streven naar een minimaal gebruik van grondstoffen en een goede recyclability van onze producten. Daar willen we steeds meer naar toe.”
Veel van onze producten bestaan uit gelakt of gecoat aluminium en papier, en di- verse combinaties daarvan. “Voor veel producten zijn we een aantal jaar geleden al overgestapt van alumini- umfolies op dunnere folies en vervolgens op gemetal- liseerd papier. Dat is papier met een heel dun laagje aluminium ertegenaan ‘verdampt’. Dat reduceert het materiaalgebruik aanzien- lijk, terwijl het wel de juiste functionaliteit heeft om het voedsel goed te bescher- men.”

Een innovatie voorbeeld van dit moment is het yoghurt- bakje. “Daar zit een plastic dekseltje op en aluminium om de verpakking goed af te sluiten. “We werken nu aan de ontwikkeling van hersluit- baar folie, zodat die plastic deksel niet meer nodig is.” Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van barrièrepa- pier, waar we op dit mo- ment samen met een grote brand-owner aan werken. Dit moet een hernieuwbaar en beter te recyclen alternatief worden voor plastic- of alu- miniumfolie, dat nu gebruikt wordt voor het verpakken van droge voedselproducten zoals oploskoffie, chocolade- melk, suiker of boullionblok- jes. Het barrièrepapier kan namelijk gewoon bij het oud papier. Bijkomend voordeel is dat de milieu-impact van eventueel zwerfvuil een stuk lager is. Met name in landen waar de inzameling en verwerking van afval nog niet goed op orde is, is dat belangrijk.

Dichter bij huis

Als bedrijf wil Royal Vaassen  “De klant wil dat het product goed beschermd blij en de smaak behouden blij . Dat stelt eisen aan de verpakking.” in 2050 klimaatneutraal zijn. “In 2030 willen we dat onze CO2-emissies 35% lager zijn dan in 2020. “We hebben een inventarisatie gemaakt van onze CO2-footprint. Daarbij kwam naar voren dat het grootste deel van de impact uit de keten komt, en niet zozeer uit onze eigen activiteiten. Dat is voor de meeste productiebedrijven zo. In ons geval komt 5% van de CO2-emissies uit onze eigen activiteiten in Vaassen en komt 95% uit de keten.”

“Een van de dingen die we doen om tot 35% te komen, is kritisch kijken naar de in- koop van onze grondstoffen.” Verreweg het grootste deel van de emissies is afkomstig van aluminium. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld al een grote stap gemaakt door aluminium dichter bij huis in te kopen. “Dat heeft een be- sparing van maar liefst 15% op onze totale Carbon Foot- print opgeleverd. In Europa wordt schoner geproduceerd dan bijvoorbeeld in Azië.
Dit jaar willen we hiermee verder gaan, door voor onze voedselproducten alleen nog aluminium in te kopen dat is geproduceerd met behulp van enkel duurzame energie: groen aluminium.”

Royal Vaassen

Royal Vaassen is in 150 jaar uitgegroeid tot een van ’s werelds toonaangevende leveranciers op het gebied van flexibele verpakkingen, met oplossingen voor voedselverpakkingen, zoals afdekfolie voor lang houdbare dranken en membraansluitingen voor de metalen blikjes van zuigelingenvoeding.