Door het groeiend dataverkeer groeit ook de vraag naar stroom. Om de impact op de CO2-uitstoot te beperken, moeten de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen optrekken. De Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) speelt een belangrijke rol als aanjager en verbinder bij de verduurzaming van de digitale infrastructuur. BTG biedt met de ‘stack’ gemeenten een blauwdruk op weg naar een slimmere stad.

Petra Claessen, CEO van BTG & BTG Services had graag gezien dat het kabinet Rutte IV een minister voor Digitalisering had gekregen. Nu is dit dossier ondergebracht bij een Staatssecretaris. Op zich niets mis mee, maar het geeft de importantie aan waarmee de overheid naar dit thema kijkt. Verder dreigt er een versnippering op te treden want onderwerpen zoals cyber security en de omgevingswet, zijn ondergebracht bij andere ministeries. “Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.” Bij het belang van de digitale infrastructuur voor de BV Nederland hoort een minister, benadrukt Claessen. “Kijk alleen maar naar de rol van digitalisering in de coronapandemie. Die zijn we succesvol doorgekomen doordat de digitale infrastructuur goed zit en organisaties heel snel konden overschakelen op hybride werken. Iets waar we lang van dachten dat het niet kon. Hetzelfde belang geldt straks voor het klimaatdossier en duurzaamheidsvraagstuk. Slimme digitalisering is een onmisbaar onderdeel van de oplossing.” Ze vervolgt: “Nederland kan weer koploper worden in de digitale transitie. Maar dan moet de overheid wel doorpakken op dit dossier. Als BTG kunnen we, met onze leden en solution partners, samen met het kabinet acteren op dit onderwerp. We zitten in een web van bedrijven en organisaties die kunnen helpen.”

Bruggen bouwen

Het jaarthema 2022 van BTG luidt ‘Building bridges in a connected Society’. BTG bouwt bruggen naar de toekomst met een ‘quadrouple’ benadering. “Onze belangrijkste kracht is die van verbinder en enabler. ‘Connected Impact’ was in 2021 ons jaarthema en het jaarthema van 2022 sluit hier nauwgezet op aan. Als BTG leggen we verbanden met en tussen onze leden, solution partners en klanten. BTG brengt de overheid, industrie en wetenschap en onderwijs met elkaar in verbinding om marktimperfecties te signaleren en op te lossen”, vertelt Claessen over de BTG-rol. Klimaatverandering en de energietransitie staan hierbij hoog op de agenda. “We moeten gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben een nieuwe expertgroep, ‘Digital Networks & Climate Change’, die focust op verduurzaming van de digitale infrastructuur. Samen met energiepartijen, mobiele netwerkoperators, overheden en gebruikers wordt hierin opgetrokken.”

Groei dataverkeer

Het hybride werken, de groei van streaming- en clouddiensten en de smart solutions leiden tot een exponentiële groei van het digitale dataverkeer. Datacenters, communicatienetwerken en apparaten moeten veel efficiënter worden om de impact van het groeiend dataverkeer op de CO2-uitstoot te beperken. “We hebben een gezamenlijk belang bij energie-efficiency. De vraag naar stroom verdubbelt in 2030 als we niets doen,” benadrukt Claessen.

De sector heeft de afgelopen jaren al goede stappen gezet qua energiebesparing en vergroening, bijvoorbeeld door slimmere koeling en de aanleg van glasvezel, maar er kan en moet meer gebeuren. BTG speelt hierin een rol als aanjager en komt proactief met aanbevelingen, zoals de oproep voor de opzet van een deltaplan voor een gezamenlijke infrastructuur voor alle telecomproviders. “Nu heeft elke provider zijn eigen mobiele netwerk. Als je overstapt naar één gemeenschappelijke infrastructuur, heb je maar één zendmast nodig in plaats van drie. Dat scheelt de stroom van 35 windmolens.”

Verlengde levensduur

Naast een focus op het klimaat, maakt BTG zich sterk voor de verduurzaming van de keten en de promotie van circulaire I(C)T. Inzet is het terugdringen van elektronisch afval, e-waste, hergebruik van apparatuur en het terugwinnen van zeldzame grondstoffen, vertelt Claessen. “We kijken bij de klimaat- en milieu-impact nadrukkelijk ook naar de productie, levensduur en hergebruik van zeldzame grondstoffen van ICT-apparatuur zelf.” BTG Services gaat een nieuwe dienst aanbieden die de levensduur van apparatuur verlengt en de circulaire economie stimuleert. “Circulaire IT vormt een grote markt die openligt voor verdere ontsluiting en groei. Een apparaat kan gemakkelijk twee, drie of zelfs vier keer hergebruikt worden voordat we de grondstoffen recyclen. De uitdaging bij het vinden van een nieuwe bestemming ligt in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, iets wat we door ons grote private en publieke netwerk bij uitstek voor elkaar kunnen krijgen. We zoeken permanent de verbinding, helpen via BTG Services organisaties die de keuze maken voor refurbished hardware.”

Toekomstgericht

Op dezelfde manier neemt BTG de gemeenten mee in de ontwikkelingen rondom smart cities, aldus Claessen. “Technologie kan in positieve zin het verschil maken. Steden kunnen met slim gebruik van data, internet en IT beter functioneren. Digitalisering is een belangrijk instrument om de gevolgen van klimaatverandering en van de energietransitie betaalbaar te houden.” Onder de hoede van BTG Expertgroep Smart Society is een aantal producten en diensten ontwikkeld dat steden helpt om ‘smart’ en ‘sustainable’ te worden. Een voorbeeld is de ‘BTG stack’, een blauwdruk die gemeenten helpt inzicht te krijgen in de route op de weg naar een slimmere stad. De stack biedt niet alleen handvatten qua technologie, maar ook inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken. De ‘stack’ kenmerkt de rol van bruggenbouwer, die BTG vervult. “De uitdaging is om samen op te trekken als overheid en bedrijfsleven. We zien meer en meer een ecosysteem van overheid, bedrijven en kennispartners ontstaan dat als inhoudelijke aanjager functioneert en met concrete, duurzame oplossingen komt.”

Over BTG

BTG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en Telecommunicatie.  BTG organiseert hiertoe netwerk- en kennisbijeenkomsten, gericht op de ontwikkeling van een duurzame digitale leefomgeving.

“Slimme digitalisering is een onmisbaar onderdeel van de oplossing.”