Vergaande samenwerking tussen verschillende zorgpartijen (van huisarts tot ziekenhuis) moet de druk op de acute zorg verlichten. Om deze samenwerking efficiënter te maken, heeft het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland samen met Pact Care gewerkt aan een digitaal zorgcoördinatieplatform.

‘Bereid je voor op code zwart,’ luidde in februari de opdracht van minister Van Ark (Medische Zorg en Sport). Ofwel: als in Nederland door slechtere coronacijfers fase 3 intreedt, hoe waarborg je dan nog de reguliere zorg? “Denk aan de situatie waarin er te weinig IC-bedden zijn en de ziekenhuis vol liggen,” zegt Tea Martic, adviseur acute zorg- en crisisbeheersing bij AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland). “Maar ook aan uitval van medisch personeel en aan bijvoorbeeld langere aanrijtijden van ambulances.”

Samenwerking

Alles draait in zo’n crisissituatie om goede, vergaande samenwerking en coördinatie. Martic: “We hebben in onze regio Noord-Nederland gekozen voor het inrichten van een Zorgcoördinatiecentrum Pandemie en een heel laagdrempelig overleg- en beslisondersteuningssysteem, één digitale locatie waar zoveel mogelijk ondersteunende systemen zijn ondergebracht en waarin vraag en aanbod van zorg samenkomt.” De digitale infrastructuur werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Pact Care. “Een partner die sterk is in het out-of-the-box-denken,” zegt Martic. “Je hebt een systeem nodig dat je bij hoge druk en onzekere situaties snel en laagdrempelig kunt aanpassen, telkens als er nieuwe informatie binnenkomt. Als mogelijkheden van zorg uitvallen, kun je in het overleg- en beslisondersteuningssysteem meteen zoeken naar andere zorgopties.”

Best case-scenario

Code zwart diende zich niet aan, maar het platform werd niettemin succesvol getest. “Feitelijk is het een vervolg op een bestaand pilotproject,” zegt Martic. “Vanaf 2019 werken we met AZNN en diverse partijen aan virtuele zorgcoördinatie met als doel meer passende zorg waarmee we ook de druk op de acute keten kunnen reduceren. Pact Care heeft een eerste opzet gemaakt voor een zorgcoördinatiesysteem, op basis van een vraag als: hoe kunnen zorgverleners elkaar op een laagdrempelig platform vinden voor de juiste zorg op het juiste moment door de juiste zorgverlener? Je zou kunnen zeggen dat we daarbij niet meer in worst-case- maar in best-case-scenario’s denken.”

Voor meer informatie bezoek de website